Bestil afhentning af storskrald

Alle private husstande kan bestille afhentning af storskrald. Du kan få afhentet storskrald seks gange om året i de lige måneder.

Bemærk, at du skal bestille afhentning senest torsdag i ugen inden afhentning. 

Du kan også aflevere storskrald på Norfors' genbrugspladser.

Storskrald betales over genbrugsgebyret. Man betaler, uanset om man bruger ordningen eller ej.

Bestil afhentning af storskrald

Sådan fungerer storskraldsordningen

Det kan du få afhentet
Hvornår afhenter vi storskrald?
Jeg har ikke fået hentet mit storskrald
Hvornår skal du bestille afhentning af storskrald?
Hvornår skal storskraldet stilles ud?
Sådan sorterer du dit storskrald
Kontakt leverandøren