Spring til indhold

Et tryggere Rudersdal – fælles indsats mod indbrud

For at komme indbrud til livs sætter Rudersdal Kommune fokus på samarbejdet med borgere og Nordsjællands Politi

Indbrud i hjemmet er forbundet med stor utryghed. Selv om indbrudsraten er faldet de sidste år i Rudersdal, er der mange indbrud sammenlignet med andre kommuner. For at komme indbrud til livs skruer kommunen op for indsatsen mod indbrud i et partnerskab med Bo Trygt og Nordsjællands Politi. Fokus er på at skabe en række kriminalpræventive indsatser, som kommunen, borgere og Nordsjællands Politi arbejder tæt sammen om. 

Du kan selv og sammen med dine naboer være med til forebygge indbrud og gøre Rudersdal tryggere. Her på siden kan du få gode råd om, hvad du kan gøre for at mindske risikoen for indbrud i dit hjem og teste, hvor godt dit hus er sikret mod indbrud. Du kan også læse om de indsatser, vi sætter i gang, og du kan bestille en tryghedsvandring eller en indbrudsekspert.

Hvad kan du gøre? 

Du kan med få greb gøre tyvens arbejde vanskeligere og mindske risikoen for indbrud – og det behøver hverken være dyrt eller tidskrævende. 

Læs eller se 5 gode råd, som vil ruste dig og dit nabolag bedre mod indbrud. 

Se video om de 5 indbrudsråd (Bo Trygt)

De fem råd mod indbrud

Bestil en tryghedsvandring

Du kan bestille en tryghedsvandring, når I er omkring 10 borgere fra samme nabolag, vejlaug eller grundejerforening. En tryghedsvandring er en gåtur i jeres boligområde, hvor en indbrudsekspert fra Bo trygt, en relevant fagperson og en projektleder fra Bo trygt deltager.

Først holder indbrudseksperten et oplæg og dernæst går vi en tur i jeres område, og i fællesskab finder vi løsninger på konkrete problemstillinger. Det kan være steder, I udpeger som særligt utrygge måske pga. manglende belysning, eller som indbrudseksperten finder særligt udsatte.

Bestil en tryghedsvandring

Efter din tilmelding vil du blive kontaktet af Rudersdal Kommunes Bo Trygt projektleder, og I vil sammen sætte rammen og lægge en dagsorden for tid og sted for tryghedsvandringen. En tryghedsvandring er gratis, dog skal I selv stå for eventuel forplejning undervejs.

Bestil en indbrudsekspert

En indbrudsekspert kan fremvise de bedste sikringsmuligheder, udlevere diverse materialer og vise film af bl.a., hvordan en indbrudstyv arbejder og tænker. Derudover vil eksperten holde et oplæg om den lokale indbrudssituation og om forebyggelse af indbrud, så du og dine naboer er bedst muligt rustet til at besværliggøre tyvens arbejde. Du kan booke en indbruds- og forebyggelsesekspert, når I er min. 10 deltagere og maks. 50 deltagere fra fx et vejlaug, en grundejerforening eller almen boligforening. Besøget er gratis, dog skal I selv stå for mødelokale og eventuel forplejning. Besøget bookes fra Bo Trygts hjemmeside og mødet aftales med en koordinator fra Bo Trygt.

Book en indbrudsekspert (Bo Trygt) ​

Villavej i Vedbæk

Tag hussikringstesten

Er låsen på dine døre gode nok, har du udendørs lys, der kan styres af en bevægelsessensor, og er der sikkerhedsskruer på glaslisterne til vinduerne? Det kan være svært at vide, hvor sikret ens hjem egentlig er. På Bo Trygs hjemmeside kan du teste, hvor godt dit hjem er sikret.

Samtidig får du anbefalinger til, hvordan du kan forbedre indbrudssikringen af dit hjem.

Tag hussikringstesten (Bo Trygt) 

Det interaktive hus: Se, hvordan du kan sikre dit hus mod indbrud (Bo Trygt)

Følg med og mød os

Videoer af lokale indsatser

Følg med i Bo Trygts arbejde i Rudersdal. Vi laver løbende videoer fra de forskellige lokale indsatser. Du kan f.eks. se en video fra Vedbæk Havnedag, hvor Bo trygt i Rudersdal deltog for at møde borgere og oplyse om indbrudsforebyggelse i egen bolig.

Bo Trygt Logo

Samarbejdet

For at nedbringe antallet af indbrud i Rudersdal har kommunen indgået et partnerskab med indsatsen Bo Trygt og Nordsjællands Politi. 

Indsatsen handler om, at borgere i Rudersdal, Nordsjællands Politi og kommunens ansatte arbejder tættere sammen omkring kriminalpræventive indsatser. Bo Trygt er skabt af TrygFonden og Foreningen Realdania sammen med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os på botrygt@rudersdal.dk