Stem inden valgdagen

Hvis det passer dig bedst at stemme inden selve valgdagen, kan du stemme i enhver kommune i Danmark. Det kaldes at brevstemme.

Du skal møde personligt frem for at brevstemme.

Husk legitimation. Hvis du har fået dit valgkort, så tag det med. Ellers kan du vise pas, sundhedskort (sygesikringsbevis) eller kørekort.

Du kan brevstemme til folketingsvalget til og med lørdag den 1. juni.

 

Hvis du vil stemme inden valgdagen

Hvornår kan du stemme
Hvor kan du stemme
Åbningstider for brevafstemning
Særlige hjælpemidler ved brevafstemning
Stem i en anden kommune
Stem i dit hjem
Stem på plejehjem og sygehuse
Stem i udlandet
Hvis du fortryder ...

Sådan brevstemmer du

Forbered dig, inden du stemmer
Find ud af, hvor du kan brevstemme
Giv din stemme
Hvis du kommer til at lave en fejl
Hvad sker der så?

Om at brevstemme

Hvis du fortryder din stemme

Hvis du brevstemmer lang tid inden valdagen, og du senere fortryder din stemme, kan du ændre din stemme ved at brevstemme igen. Det er altid den senest afgivne brevstemme, der er gyldig.

NB! Du kan kun fortryde din brevstemme ved at brevstemme igen – og i den periode, hvor man kan brevstemme.

Du kan kun give én stemme

Hvis du har brevstemt, kan du ikke senere vælge at stemme på valgstedet på selve afstemningsdagen.

Hvad er en brevstemme?

At brevstemme betyder ikke – som man måske kunne tro – at du bare kan sende et brev til rådhuset og skrive, at du stemmer på den-og-den.

Men hvis du bor i en anden kommunen, sender vi din stemme med brev til den kommune, du bor i, og derfor kaldes det en brevstemme.

Når du brevstemmer, lægger du din stemmeseddel ned i en lukket kuvert. Den sender vi til din bokommune i en særlig yderkuvert sammen det bilag, du har underskrevet.

Din hjemkommune krydser dig af i valglisten, så man på valgstedet kan se, at du allerede har stemt. Dermed kan du ikke stemme to gange. Din brevstemme ligger nu helt anonym uden bilag, men stadig i den lukkede kuvert, på et aflåst sted. På valgdagen køres brevstemmerne i de lukkede kuverter ud til de valgsteder, hvor de hører til. Her bliver de først åbnet til optællingen på valgdagen.