Spring til indhold

Statsborgerskab og grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i en grundlovsceremoni. Til ceremonien skal du skal skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Fra 2020 afholder Rudersdal Kommune to gange om året en grundlovsceremoni. 

Grundlovsceremonierne finder sted i Rådssalen på Rudersdal Rådhus, Øverødvej 2, Holte. 

Tilmelding

Næste grundlovsceremoni afholdes den 10. marts 2022.

Tilmelding til grundlovsceremonien vil være muligt fra starten af januar 2022.

 

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'Blanket til afgivelse af erklæring' 

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.