Spring til indhold

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2017 er vedtaget i Miljø- og Teknikudvalget.

Spildevandsplan 2017

Den nye plan, som erstatter Spildevandsplan 2013-2016, har været i offentlig høring fra den 5. maj 2017 til og med den 29. juni 2017.

I Rudersdal Kommunes spildevandsplan kan du bl.a. læse om: 

  • Mulighed for afkobling af tag- og overfladevand i fælleskloakerede områder
  • Maksimal befæstelsesgrad ved til- og nybyggeri
  • Indsatser overfor vandmiljøet

Overordnet er spildevandsplanen opbygget med en statusdel, der beskriver de eksisterende forhold, og en plandel, der beskriver de planlagte tiltag.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Novafos (tidligere Forsyningen Allerød Rudersdal A/S).

Baggrundsinformation

  • Spildevandsplan 2013-2016

    Her kan du se den tidligere spildevandsplan for årene 2013-2016 inkl. tillæg, bilag og tegninger.

    Spildevandsplan 2013-2016