Spildevandsplan 2013-2016

I Rudersdal Kommunes spildevandsplan kan du bl.a. læse om: 

  • Mulighed for afkobling af tag- og overfladevand i fælleskloakerede områder
  • Maksimal befæstelsesgrad ved til- og nybyggeri
  • Indsatser overfor vandmiljøet

Overordnet er spildevandsplanen opbygget med en statusdel, der beskriver de eksisterende forhold, og en plandel, der beskriver de planlagte tiltag.

Spildevandsplanen er udarbejdet i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Se spildevandsplanen

Miljø- og Teknikudvalget har på sit møde den 8. juni behandlet forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplanen.

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016

Se dagsordenspunktet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 8. juni 2016

Bilag og tegninger