Spring til indhold

Social- og sundhedsområdet

Smitteforebyggende adfærd hos både borgere og medarbejdere er fortsat meget væsentlig for at forhindre smittespredning i forbindelse med den daglige kontakt og ved pleje af borgere. I tilfælde af nye smitteudbrud vil Styrelsen for Patientsikkerhed træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan besøg fortsat kan gennemføres. Du kan på denne side se, hvilke forhold der gør sig gældende for at undgå smitte med corona-virus i social- og sundhedsområdet.

 

Status for smitteforebyggelse

Lad dig teste før besøg

Sundhedsmyndighederne opfordrer alle besøgende til beboere på plejecentre og midlertidige pladser til at blive testet inden et besøg. Det gælder også selvom du er fuldvaccineret mod Covid-19.

Ambulant genoptræning

Den ambulante genoptræning er åben, og du har mulighed for at gennemføre din genoptræning på et af kommunens genoptræningscentre.

Alle med et genoptræningsbehov vil  blive vurderet, og du vil få et genoptræningstilbud, der modsvarer dit genoptræningsbehov.

Genoptræningscentrene følger alle retningslinjer i forhold til hygiejne og tilrettelæggelse af genoptræning i et smittereducerende miljø, du skal derfor ikke komme til genoptræning, hvis du har symptomer på Covid19.

 

ONS! Vi gør opmærksom på, at de enkelte centre kan have lokale tiltag i forhold til at undgå smitte med corona-virus:

Kontakt til centre og tilbud:

‌Plejecenter Bistrupvang‌

‌Plejecenter Byageren‌

‌Plejecenter Frydenholm‌

Plejecenter Hegnsgården‌

Plejecenter Sjælsø​

‌Plejecenter Skovbrynet‌

‌Bofællesskabet Krogholmgård‌

Plejecenter Birkerødpark

Botilbud Ebberød
Dag- og Botilbud Gefion
Aktivitetscenter Teglporten
Aktivitetscenter Rønnebærhus​
Boligerne Birkerød Parkvej 18
Boligerne Dronninggårds Allé 24 – 26
Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57
Bofællesskab Gl. Holte Gade 9
Bofællesskab Langebjerg 3

Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Aktivitets- og kompetencecenter Ruder Es
‌På Sporet - Huset for fællesskaber og udvikling‌