Affald og ressourcer går hånd i hånd

I de kommende år kommer vi til at vænne os til i langt højere grad at se affald som en ressource og ikke et spildprodukt. Vi skal indsamle vores affald og sortere det, så vi genanvender mere og forbrænder mindre.

Den overordnede ramme er regeringens ressourcestrategi og målsætningen om, at vi i 2022 skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet.

Som led i den grønne omstilling har Rudersdal Kommune derfor søsat nogle forsøg i villaområder og etagebyggeri. Her sorterer beboerne glas, papir, plast og metal.

Formålet er at få praktisk erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Erfaringerne fra forsøgene skal bruges til at sætte rammen for, hvordan vi ønsker at sortere affaldet og dermed øge genanvendelsen – i hele kommunen.

Affaldsbeholder til papir og glas

Tre boligområder – tre x sortering

I efteråret gik startskuddet til nye måder at håndtere affaldet på for 127 og 153 husstande i to grundejerforeninger: Lille Sandbjerg og Eskemosevang i Birkerød, som er forsøgsområder for øget affaldssortering.

Alle har fået nye affaldsbeholdere, hvor de sorterer affaldet, så glas, papir, plast og metal indsamles til genanvendelse. Køkkenaffald og andet almindeligt husholdningsaffald til forbrænding bliver indsamlet som hidtil.

I januar er tredje og sidste forsøg sat i gang i et boligområde med blandet etagebyggeri og rækkehuse. Det er udvalgte numre på Nærumvænge, som skal være en del af sorteringsforsøget.

Her skal beboerne som hidtil aflevere deres affald i de centralt placerede affaldshuse med fem nye containere til glas, papir, plast, metal og pap.

Forsøgene i Eskemosevang og Nærumvænge fortsætter til september 2019, hvor alle i kommunen skal begynde at sortere.

Eksempel på familie der sorterer på livet løs

Let at sortere i det daglige

På Storevang 47 i Birkerød er sortering af affald hurtigt gledet ind som en helt naturlig del af dagligdagen.

Anette Sikjær Jørgensen og Erik Jon Sloth samt børnene Signe og Rune har taget godt imod forsøget med affaldssortering i Rudersdal Kommune.

Begge er enige om, at ens egen indstilling er meget afgørende for, hvordan man oplever det at skulle sortere. Med en almindelig sund, positiv attitude er det vist ikke så slemt endda.

‌Læs mere‌.

Det mener borgerne om sortering

Rudersdal Kommune har taget temperaturen på borgernes holdning i Eskemosevang og i Lille Sandbjerg, og generelt har beboerne en positiv indstilling til affaldssortering.

De fleste synes, det er let at sortere, og langt de fleste sorterede også, før forsøget begyndte. Alligevel svarer ca. 80 pct., at de sorterer mere nu end før forsøget.

Se alle resultater

(Bilag fra behandling 15. marts på Miljø– og Teknikudvalgets møde).

Det kan du sortere

Du kan med fordel eksempelvis sortere følgende:

  • Metal
  • Glas
  • Papir
  • Pap
  • Batterier
  • Ledninger
  • Træ

Alle kan sortere i dag

Selv om affaldssortering med beholdere ved husstanden for alle endnu ligger et stykke ude i fremtiden, kan du sagtens sortere fornuftigt allerede i dag.

Har du fx et skur med plads til forskellige beholdere og / eller poser, er det let at sortere i det daglige.

Hvis du ikke bor i ét af forsøgsområderne, skal du dog være opmærksom på, at du selv skal aflevere dit udsorterede affald på en af kommunens genbrugspladser. Læs mere på rudersdal.dk om affald og sortering:

‌Sådan sorterer du dit affald‌

Se under de enkelte typer affald hvordan du kan komme af med det.

‌Tag på genbrugspladsen‌

Se Norfors’ guide til sortering