Ny affaldsordning på vej

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

I Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere. 

Udrulningen starter i efteråret 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen herunder. 

Nye beholdere til sortering

Med den nye affaldsordning følger nye affaldsbeholdere til at klare sorteringen. Hvilke beholdere du får afhænger af, om du i dag har fælles affaldsløsning eller egen affaldsløsning:

Fælles affaldsløsning
Egen affaldsløsning

Vi starter op i efteråret 2019 

Udrulning af de nye ordning starter i efteråret 2019 og vil blive gennemført gradvist. Kommunen vil løbende udsende mere information om ordningen og dens betydning for dig, så vi alle bliver klar til at gå til hånde med sorteringen. Herunder kan du se, hvornår de nye beholdere bliver leveret. 

  • Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger, får beholdere leveret i efteråret 2019. Opstart af indsamling af affald starter umiddelbart herefter.​
     
  • Husstande der skal have egne affaldsbeholdere, fx parcelhuse, får beholdere leveret i perioden fra foråret 2020 til efteråret 2020. Opstart af indsamling af affald vil foregå løbende fra foråret til efteråret.  

 

Seneste nyt: Rykkere sendt ud

Der er i begyndelsen af marts sendt rykkere ud til de boligafdelinger, der har modtaget forslag til fælles affaldsløsning, men som Kommunen ikke har fået svar fra inden deadline 1. marts. 

Brevene er sendt til e-mailadressen på den angivne kontaktperson og/eller som digital post til foreningen/selskabets e-boks. Har I fælles affaldsløsning nu, men ikke modtaget noget brev, så kontakt os på sorter@rudersdal.dk

Dialogmøde om nye affaldsordninger 14. november 2018

Vejledninger til boligområder med fælles beholdere

Her finder du vejledninger, der kan hjælpe med at finde placering til beholdere for boligområder med fællesbeholdere: 

Orienteringsmøde for etageboliger: Hent materialet fra arrangementet her. ‌

Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Vi har samlet flere spørgsmål og svar om den nye affaldsordning, som du kan læse her.‌

‌Indledende forsøg med affaldssortering

‌Læs mere om vores forsøg med affaldssortering, som vi startede i 2016, samt borgernes erfaring med og mening om at sortere.‌