Spring til indhold

Ny genbrugsordning: for dig der endnu ikke har modtaget genbrugsbeholdere

I 2019/20 indfører Rudersdal Kommune en ny genbrugsordning for genanvendeligt affald, der gør det muligt for alle kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal tæt på hjemmet.

Alle husstande og etageejendomme vil i forbindelse med indførslen af den nye genbrugsordning få flere nye affaldsbeholdere.  Enten får din husstand egne genbrugsbeholdere eller fælles beholdere. Når du har modtaget de nye beholdere, skal du begynde at sortere dit affald.

Læs mere om egne og fællesbeholdere nedenfor, og find svar på de mest almindelige spørgsmål i Q&A'en.

For dig der får egne genbrugsbeholdere

Bor du i rækkehus, villa eller parcelhus, og har du eget affaldsstativ til dagrenovation, vil du  få egne beholdere til at sortere de genanvendelige affaldstyper i løbet af 2020. Læs mere nedenfor.

Egne genbrugsbeholdere

 

 

For dig der får fælles genbrugsbeholdere

Bor du i en lejlighed eller i en etagebolig, har du fået den nye ordning. Læs mere  om ordningen  nedenfor.

Fælles genbrugsbeholdere

Q&A for den nye genbrugsordning

Jeg fandt ikke svar på mit spørgsmål

Fandt du ikke svar på dine spørgsmål i ovenstående, kan du orientere dig i Rudersdal Kommunes affaldsregulativ. Du er også velkommen til at henvende dig på tom@rudersdal.dk.

Regulativ for husholdningsaffald 2020

 

Det politiske beslutningsgrundlag

Den nye genrbrugsordning har som formål, at sætte skub i genanvendelsen. Læs mere om det politiske beslutningsgrundlag der ligger til grund for den nye ordning, via nedenstående link.

Det politiske beslutningsgrundlag for den nye genbrugsordning.