Ny affaldsordning på vej

Vi skal blive bedre til at genanvende vores ressourcer. Derfor indfører Rudersdal Kommune ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Som i alle andre kommuner skal vi, i Rudersdal, ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I Rudersdal Kommune indsamles i dag 21 % af husholdningernes affald til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere. 

Udrulningen starter i september 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen herunder. 

 

De nye løsninger til affaldssortering

Ved bebyggelse med fælles beholdere bliver der etableret en fælles løsning med minicontainere til sortering af papir, glas, plast, metal og pap. 

Beboere i rækkehusområder får som udgangspunkt tilbudt samme løsning som beboere i enfamiliebolig. Dog kan der være særlige hensyn til plads, eksisterende løsninger eller stisystemer, som gør, at der i stedet etableres fællesløsninger. Kommunen vil i løbet af 2018 tage kontakt til bestyrelser eller administratorer i de enkelte rækkehusområder for at drøfte, hvilken ordning der skal være i deres område.

Beboere i enfamiliebolig får to stk. 240 l. beholdere ved egen bolig. Hver beholder er inddelt i to rum til sortering af papir, glas, plast og metal. Der kan herudover tilvælges en beholder til sortering af pap. 

 

Tidsplan for udrulning

Udrulning af den nye ordning starter i september 2019 og vil blive gennemført gradvist.

I september 2019 starter vi udrulningen af den nye affaldsordning. Kommunen vil løbende udsende mere information om ordningen og dens betydning for dig, så vi alle bliver klar til at gå til hånde med sorteringen. 

  • September 2019: Etapevis udbringning af beholdere til etageboliger/områder med fællesordning
  • Oktober 2019: Etapevis opstart af indsamling i etageboliger/områder med fællesordning
  • Januar 2020 - september 2020: Etapevis udbringning af beholdere til enfamilieboliger
  • Februar 2020 - oktober 2020: Etapevis opstart af indsamling i enfamilieboliger 

 

Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Vi har samlet flere spørgsmål og svar om den nye affaldsordning, som du kan læse her.‌

 

‌Indledende forsøg med affaldssortering

‌Læs mere om vores forsøg med affaldssortering, som vi startede i 2016, samt borgernes erfaring med og mening om at sortere.‌