Ny affaldsordning på vej

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere. 

Udrulningen starter i september 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen herunder. 

Nye beholdere til sortering

Med den nye affaldsordning følger nye affaldsbeholdere til at klare sorteringen. Hvilke beholdere du får afhænger af, om du i dag har fælles affaldsløsning eller egen affaldsløsning:

Fælles affaldsløsning
Egen affaldsløsning

Vi starter op i september 2019 

Udrulning af de nye ordning starter i september 2019 og vil blive gennemført gradvist. Kommunen vil løbende udsende mere information om ordningen og dens betydning for dig, så vi alle bliver klar til at gå til hånde med sorteringen. Herunder kan du se, hvornår de nye beholdere bliver leveret. 

  • Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger, får beholdere leveret i september 2019. Opstart af indsamling af affald starter i oktober 2019.​
     
  • Husstande der skal have egne affaldsbeholdere, fx parcelhuse, får beholdere leveret i perioden fra januar 2020 til september 2020. Opstart af indsamling af affald vil foregå løbende fra februar 2020 til oktober 2020.  

 

Seneste nyt: Informationsbreve sendt ud

I december er der blevet sendt breve ud til boligområder, der skal have fælles beholdere for den nye sorteringsordning. Heri fremgår det, hvor mange beholdere vi vurderer, at området skal have. En endelig tilbagemelding om ønsket løsning skal kommunen have inden d. 1. marts 2019. 

Brevene er sendt til e-mailadressen på den angivne kontaktperson og/eller som digital post til foreningen/selskabets e-boks. Har I fælles affaldsløsning nu, men ikke modtaget noget brev, så kontakt os på sorter@rudersdal.dk

Dialogmøde om nye affaldsordninger 14. november 2018

Orienteringsmøde for boliger med fælles ordning

Den 14. november afholdt Rudersdal Kommune et gå-hjem-møde for administratorer og ejere af ejendomme/områder med fælles affaldsordning, hvor vi præsenterede den kommende nye affaldsordning.

‌Hent materialet fra arrangementet her. ‌

Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

Vi har samlet flere spørgsmål og svar om den nye affaldsordning, som du kan læse her.‌

‌Indledende forsøg med affaldssortering

‌Læs mere om vores forsøg med affaldssortering, som vi startede i 2016, samt borgernes erfaring med og mening om at sortere.‌