Spring til indhold

Sogne i Rudersdal og restriktioner ved lokale nedlukninger

Som en del af genåbningsplanen har regeringen indført en model for hurtige, lokale nedlukninger ved smitteudbrud på enten sogne- eller kommunalplan. Se kriterierne, og hvilket sogn du bor i.

Hvis smitten stiger for meget i de enkelte sogne eller i hele kommunen, bliver der iværksat tiltag og restriktioner, der sikrer en øjeblikkelig håndtering af det konkrete udbrud, så smitten bringes under kontrol.

Hvornår lukkes sogne eller hele kommunen?

En automatisk nedlukning af et sogn sker, når der i de sidste syv dage har været;

 • en incidens på mindst 600 pr. 100.000 borgere
 • en registrering af mindst 20 smittetilfælde
 • samt en positivprocent på mindst 3,0 procent.

En automatisk nedlukning af kommunen sker:

 • en incidens på mindst 300 pr. 100.000 borgere
 • samt en registrering af mindst 20 smittetilfælde.

Kriterierne gælder fra den 28. maj 2021.

Du kan læse de aktuelle opgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne på Statens Seruminstituts hjemmeside om COVID-19. Opdateres hver dag kl. 14. 

Opgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne​ (Statens Seruminstitut)

Find dit sogn

På kortet kan du orientere dig om sognegrænserne i Rudersdal Kommune. Du kan søge din adresse frem i feltet i højre hjørne på kortet.  Lige under kortet vil navnet på dit sogn komme frem.

 

Institutioner fordelt på sogn

Restriktioner og opfordringer ved en lokal nedlukning

Restriktioner ved en lokal nedlukning omfatter, at:

 • grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner på Børne- og Undervisningsministeriets område og voksenuddannelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område lukkes. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.
 • lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter lukkes. Det gælder fx zoologiske anlæg, akvarier, museer, kunsthaller, kulturhuse, teatre, spillesteder, biografer, biblioteker, aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet samt musik-og kulturskoler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.
 • lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, i sognet lukkes. Det gælder fx idrætshaller, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

Derudover opfordrer sundhedsmyndighederne til, at:

 • indbyggere i området ser så få personer som muligt.
 • offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.
 • private arbejdsgivere lader medarbejdere så vidt muligt arbejde hjemmefra.
 • små børn passes hjemme.
 • dagtilbud opdeler børn i faste, mindre grupper mv.
 • indbyggere i området lader sig teste for COVID-19.