Spring til indhold

Søg støtte til merudgifter

Du kan søge om økonomisk støtte til merudgifter, hvis du har særlige udgifter på grund af dit barns eller dit eget handicap eller alvorlig sygdom.

En merudgift kan fx være særlig kost, handicapbil eller medicin, som er en nødvendig følge af handicappet eller sygdommen.

Søg om merudgifter til børn under 18 år søg om merudgifter til voksne

 

Merudgifter til børn under 18 år

Merudgifter til voksne

 

Lovgrundlag - merudgifter til børn under 18 år

Lovgrundlag - merudgifter til voksne