Spring til indhold

Søg fripladstilskud til dagtilbud

Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge om et ekstra tilskud til at finansiere daginstitution. Det kaldes fripladstilskud.

Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud.

Søg friplads i dagtilbud

Sådan søger du friplads

Hvad skal du have klar?

Beregn fripladstilskud

Book institutionsplads, før du søger

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende

Hvis din kontanthjælp endnu ikke er bevilget

Fakta om fripladstilskud

Hvordan får du fripladstilskud?

Hvor hurtigt får du fripladstilskud?

Fripladstilskud og forældrebetaling kan skifte fra måned til måned

Hvis du er enlig forsørger

Hvis indtægten ændrer sig varigt eller er steget meget

Hvad har du pligt til at oplyse?

Årlig efterregulering

Baggrundsinformation

Fripladstilskud udregnes efter husstandsindtægt

Fripladsskalaen danner grundlag for beregning af fripladstilskud. Her kan du se indkomstskalaen, vi bruger til at beregne friplads efter.

Fripladsskala (uvm.dk)