Spring til indhold

Sundhed og Forebyggelse

Stationsvej 36
3460 Birkerød
Skriv Digital Post (borger)
Skriv Digital Post (virksomhed)
Tlf: 46 11 50 00 (kontaktcenter)
EAN-nr:: 5798008450167
Områdechef: Margrethe Wivel

Social og Sundhed

Social og Sundheds ansvarsområder omfatter indsatser og tilbud indenfor sundheds- og socialområdet.
Området varetager en bred vifte af opgaver, herunder bl.a. hjemmepleje, socialpædagogisk støtte, hjemmesygepleje, genoptræning, ældreboliger, hjælpemidler, aktivitetscentre samt sundhed og forebyggelse.

Om Social og Sundhed

Rudersdal som arbejdsplads