Social og Sundhed

Stationsvej 36
3460 Birkerød
Skriv Digital Post (borger)
Skriv Digital Post (virksomhed)
Tlf: 46 11 50 00

Social og Sundhed

Social og Sundheds ansvarsområder omfatter indsatser og tilbud indenfor sundheds- og socialområdet.

Området varetager en bred vifte af opgaver, herunder bl.a. hjemmepleje, socialpædagogisk støtte, hjemmesygepleje, genoptræning, ældreboliger, hjælpemidler, aktivitetscentre samt sundhed og forebyggelse.

Om Social og Sundhed

Arbejdsområder
Organisering
Virksomhedsplaner, strategi og politik
Uddannelser i Social og Sundhed
Tilsynsrapporter
Kontakt

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs
Personalepolitikker
Kurser og kompetenceudvikling
Feriehuse
Sundhed
Kunstforening
Personaleidrætsforening