Spring til indhold

Social og Sundhed

Stationsvej 36
3460 Birkerød
Skriv Digital Post (borger)
Skriv Digital Post (virksomhed)
Tlf: 46 11 50 00

Social og Sundhed

Social og Sundheds ansvarsområder omfatter indsatser og tilbud indenfor sundheds- og socialområdet.
Området varetager en bred vifte af opgaver, herunder bl.a. hjemmepleje, socialpædagogisk støtte, hjemmesygepleje, genoptræning, ældreboliger, hjælpemidler, aktivitetscentre samt sundhed og forebyggelse.

Om Social og Sundhed

Arbejdsområder

Organisering

Virksomhedsplaner, strategi og politik

Uddannelser i Social og Sundhed

Tilsynsrapporter

Kontakt

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs

Personalepolitikker

Kurser og kompetenceudvikling

Feriehuse

Sundhed

Kunstforening

Personaleidrætsforening