Snerydning

Rudersdal Kommune rydder sne og sørger for, at der ikke er glat på de offentlige veje og på de vigtigste offentlige stier og parkeringspladser.

På sikkervej.dk kan du få et hurtigt overblik over, hvor vi aktuelt fjerner sne og is. Du kan også se, hvornår vi sidst har vintervedligeholdt fx på din egen vej, ligesom du kan se, om der er ryddet mellem f.eks. dit hjem og din arbejdsplads.

sikkervej.dk

Du kan kontakte "Vintervagten" på tlf. 72 68 29 01.

Vi gør vores yderste for, at trafikken kan afvikles på bedste måde, selv om der kommer is og sne. Til gengæld håber vi, at du vil have tålmodighed, hvis vejret bliver rigtigt slemt.

Det er nødvendigt at prioritere arbejdet, da vi ikke kan rydde alt på én gang, og prioriteringen sker, så det kommer flest mulige til gode.

Prioritering efter vej- og stiklasser

Vi prioriterer vinterindsatsen ud fra, at veje og stier er inddelt i tre kategorier eller klasser, som definerer, hvilken form for snerydning vi foretager.

Private fællesveje har deres egen klasser og eventuelle serviceordninger med bl.a. glatførebekæmpelse.

‌Læs om private fællesveje

Vintervejklasser og -stiklasser

Kort over vintervejklasser
Kort over vinterstiklasser

Retningslinjer for vintervedligeholdelse

Læs om retningslinjerne for vintervedligeholdelse, bl.a. kan du læse, hvilken form for snerydning der udføres i vej-klasserne 1-3 og sti-klasserne 1-2.

sikkervej.dk viser vejen

Rudersdal Kommune gør det let for bilister, cyklister og andre trafikanter at følge med i vintervedligeholdelsen i kommunen.

Hjemmesiden sikkervej.dk, der er udviklet til mobil eller tablet, giver et hurtigt overblik over, hvor vi aktuelt fjerner sne og is.

Desuden er det muligt at se, hvornår der sidst er blevet vintervedligeholdt på en given vej, ligesom man kan se, om der er ryddet mellem f.eks. hjem og arbejdsplads.

Endelig kan man kortfattet læse om grundejernes og kommunens respektive forpligtelser.

sikkervej.dk