Spring til indhold

Strategi for smukke grønne veje

Geels Bakke forår 2019

Kommunalbestyrelsen har formuleret en grundlæggende vision om, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. Et af elementerne er, at de smukke omgivelser skal bevares i et godt og rent miljø, og det har udmøntet sig i et politisk mål om, at kommunens veje skal fremstå smukke og æstetiske.

Det grønne langs kommunens veje har stor betydning for at opfylde dette mål, men mere overordnet knytter målet sig til både vejenes anlæg, beplantning, udstyr, den tilgrænsende ”facade/bebyggelse” i form af hegn og bebyggelse samt vejens renholdelse og vedligeholdelse generelt.

I den sammenhæng har vi en række værktøjer, der til sammen skal sikre en hensigtsmæssig udvikling, vedligeholdelse og drift af de smukke grønne veje.

Det gælder bla. de to håndbøger, ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne arealer” og ”Kvalitetsbeskrivelse for drift af vejarealer”, som vi bruger til  at styre den daglige drift af kommunens veje.

På samme måde har vi en "Udstyrsmanual", der sætter rammen for brug af udstyr og materialer (affaldsbeholdere, skilte, bænke, busstandere, belægning, belysning etc.) i Rudersdal Kommune. Manualen er således et praktisk værktøj til at opretholde kommunens visuelle identitet i byrummet i årene fremover.

Endelig arbejder vi på en belysningsplan og en anlægshåndbog.

Værktøjer