Sms-service, tilmelding og afmelding

Rudersdal Kommune sender information ud via sms baseret på offentligt tilgængelige mobilnumre. Det sker gennem vores leverandør Blue Ideas tjeneste beredskabsalarm.dk.

Vi tilbyder info på en række områder, fx om kommende og igangværende vejarbejder samt forsøg med affaldssortering.

I den konkrete situation vurderer vi, om vi skal sende til alle mobilnumre på husstanden eller kun til ejeren af husstanden.

Sms’en sendes naturligvis kun til borgere i de områder, hvor aktiviteten foregår.

Til- eller afmeld sms-service

Ved at klikke på linket nederst på denne side kan du selv tilmelde et mobilnummer eller en mailadresse. Det kan være relevant, hvis:

  • Du ikke er opført som ejer af husstanden, men alligevel ønsker at modtage en sms, selv om vi kun sender til ejeren af husstanden.
  • Du ønsker at modtage sms på et andet mobilnummer end det offentligt tilgængelige, f.eks. firma-mobiltelefon eller taletidskort.

Du kan naturligvis også afmelde dig ordningen.

Sådan gør du...

Hvis du ikke er opført som ejer, men gerne vil modtage sms:

  • Når du har klikket på linket herunder, skriver du dit mobilnummer og klikker på "Næste". Du skal ikke skrive dit navn.
  • Herefter får du tilsendt en kode, du skal taste ind. Når det er sket, kan du se din adresse, og du kan klikke på "Tilmeld".

Hvis du har et teletidskort eller en firmamobil:

  • Når du har klikket, skriver du dit mobilnummer og klikker på "Næste". Du må gerne, men du behøver ikke skrive dit navn.
  • Herefter får du tilsendt en kode, du skal taste ind. Når det er sket, kan du klikke på "Tilmeld". VIGTIGT: Ved taletidskort skal du være opmærksom på, at din adresse ikke vises, og har du en firmatelefon, er det ikke sikkert, den rigtige adresse vises. Du tilføjer din (rigtige) adresse ved at klikke nederst på "Tilføj en adresse".

Tilmeld eller afmeld mobil nr. eller mail (beredskabsalarm.dk)

Bemærk: Når du klikker på linket, forlader du rudersdal.dk, og kommer ind på vores leverandør, Blue Ideas, hjemmeside.