Spring til indhold

Børnehuset Smørhullet

Møllevangen 39
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 37 40

Annette Lykke
Tlf. 72 68 37 41
Lykke@rudersdal.dk

Områdeinstitution Birkehaven
Områdeleder Hanne Engquist
Tlf. 72 68 46 15
he@rudersdal.dk

Børnehuset Smørhullet

- I Områdeinstitution Birkehaven

I Smørhullet i Birkerød har vi fokus på børnenes læring, og vi bruger vores beliggenhed til både at nå byens kulturelle tilbud og den nærliggende natur. Vores mål er at styrke barnets personlige udvikling med et positivt selvværd og en social forståelse samt at fremme, at barnet aktivt vil kunne begå sig som demokratisk samfundsborger.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Birkehaven

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud