Spring til indhold

Smitten stiger i Rudersdal

Smitten i Rudersdal Kommune er stigende og har nu nået et for højt niveau. Borgmesteren opfordrer til test og overholdelse af myndighedernes anbefalinger, herunder at overholde isolationen, hvis man er smittet.

Gennem den seneste uge er smitten i Rudersdal Kommune stille og roligt begyndt at stige, og kommunen har nu nået et alt for højt niveau. I den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut er den testkorrigerede incidens 183. Det er kun Frederiksberg, Aarhus og København, som har højere incidens. Det er en fordobling på mindre end en uge.

Selv om der fortsat er langt til grænsen på 300, hvor en kommune bliver ”automatisk nedlukket”, bekymrer hastigheden i smitteudviklingen. Borgmester Jens Ive, Rudersdal Kommune, har derfor en meget klar opfordring:

”Bliv testet. Hvis du ikke allerede er vaccineret, så sørg for at blive det hurtigst muligt. Og frem for alt: husk både den gode coronaadfærd, og overhold selvisolationen, hvis du er smittet eller nær kontakt til en smittet.”

Smittetilfældene er jævnt fordelt over hele Rudersdal Kommune. Til gengæld har der i den seneste uge været en betydelig overhyppighed blandt de 15-19-årige, som i de seneste opgørelser udgør mere end 57 procent af alle smittede. Jens Ive opfordrer derfor de unge til også at lade sig teste, men beder samtidig de unges forældre om at hjælpe både med test og sikker coronaadfærd. Han siger:

”Det er sommer. Det er varmt, og alle, der har været unge, ved, at man som ung vil feste, være sammen med andre og nyde sommeren. Det skal der selvfølgelig være plads til, men det betyder ikke, at vi skal glemme det, vi har lært gennem de seneste 16-17 måneder.”

Den automatiske nedlukningsmodel betyder, at en kommune er forpligtet til at ”lukke” et sogn, hvis blandt andet incidensen er over 600. Det var tilfældet for Høsterkøb Sogn i maj. Modellen betyder også, at kommunen er forpligtet til at ”lukke ned”, hvis den testkorrigerede incidens er over 300, hvilket Hørsholm Kommune oplevede i april. Nedlukningen varer mindst 7 dage.