Børnehuset Smedebakken

Nordvanggårdsvej 19
3460 Birkerød
Tlf. 46 11 58 80

Daglig leder Birgitte Lindhardt Thomsen
Tlf. 72 68 58 81
klt@rudersdal.dk

Områdeinstitution Hestkøb
Områdeleder Inge Fabricius
Tlf. 46 11 46 22 / 72 68 46 22
ingf@rudersdal.dk

Børnehuset Smedebakken

- I Områdeinstitution Hestkøb

Børnehuset Smedebakken åbnede den 1. november 2018. I juli 2019 flyttede vi ind i helt nyistandsatte lokaler ved Bistrupskolen, hvor der er dejlig meget plads både udendørs og indendørs. Vi har plads til 22 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn, og som forældre får I en unik mulighed for at være med til at skabe de bedste rammer for jeres barn i tæt samarbejde med leder og personale.

 

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

De styrkede læreplaner

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Hestkøb

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i Område Hestkøb

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Personaleomsætning og fordelingstal

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud