Spring til indhold

Børnehuset Skovlyhuset

Skovlytoften 15
2840 Holte
Tlf. 46 11 43 90
Tlf. 72 68 43 90

Daglig leder Katrine Linding Binau
Tlf. 46 11 43 90
klbi@rudersdal.dk

Områdeinstitution Holte
Områdeleder Vibeke Kiær Sønderbæk
Tlf. 72 68 43 18
vks@rudersdal.dk

Børnehuset Skovlyhuset

- I Områdeinstitution Holte

Skovlyhuset er netop blevet renoveret og udbygget, og vi har fået et funktionelt og spændende hus med to fløje, der giver bedre rammer for børnene. Derudover støtter det nye hus op om den pædagogiske praksis i hverdagen med udgangspunkt i Skovlyhuset som idrætsinstitution.

Om børnehuset

Åbningstider

Lukkedage

Besøg os

Frokostordning

Førstehjælp

Forældretilfredshed

Pædagogisk profil

Pædagogisk læreplan

Vi bruger vurderingsværktøjet Hjernen & Hjertet

Områdeinstitution Holte

Hvad er en områdeinstitution

Forældretilfredshed i områdeinstitutionen

Bestyrelsen

Kontakt områdelederen

BørneRuden

Hvad er BørneRuden?

Hvordan logger jeg på BørneRuden?

Har jeg adgang til BørneRuden?

Brug for hjælp til BørneRuden?

Tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Hygiejnetilsyn

Legepladstilsyn

Nøgletal

Børnetal

Sygefravær

Fordelingstal og personaleomsætning

Takster og opskrivning

Book en plads

Optagelsesregler

Takster for daginstitutioner

Fripladstilskud