Spring til indhold

Skovbrynet - Plejeboliger

Søengen 4-8
2840 Holte
Skriv Digital Post (borger)
Skriv Digital Post (virksomhed)
Tlf: 46 11 20 80

Plejecenter Skovbrynet

Plejecenter Skovbrynet ligger tæt på Holte Midtpunkt og Søllerød Sø. I plejeboligerne er pleje og daglige aktiviteter i fokus, og personalet udviser respekt, imødekommenhed og kærlig omsorg for den enkelte beboer. 

 

Status for smitteforebyggelse

Krav om coronapas

Du skal have et gyldigt coronapas, når du besøger offentligt tilgængelige steder tilknyttet Social og Sundhed, dvs. plejecentre, botilbud, dagtilbud og sociale tilbud. Dette gælder dog ikke, hvis du er en nær pårørende.

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Borgerens egen lejlighed eller værelse er derfor ikke omfattet kravet, men hvis besøgende skal passere gennem fællesarealer, vil kravet gælde.

Følgende personer er undtaget fra kravet om et gyldigt coronapas:
•  Nære pårørende, dvs. ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.
•  Børn under 15 år
• Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og øvrige borgere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
• Personer, der kan fremvise dokumentation for at være undtaget fra at få
foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Du kan se en udførlig beskrivelse over samtlige tilbud, som er omfattet af kravet i nedenstående orientering fra  Social- og Ældreministeriet:

Orientering om coronapas.pdf

 

Du kan se bekendtgørelsen for de gældende krav i følgende link:

Bekendtgørelse - Coronapas nov. 2021

Se mere om besøg på plejecentre i det følgende link:

Corona - Social og Sundhed​

 

Kontaktoplysninger til Skovbrynet

Kontakt til Skovbrynet

Centerleder af Skovbrynet
Tlf. 72 68 20 41
 
Leder af plejeboligerne
​Tlf. 72 68 20 81
 
Gruppekoordinator, Grenen/Kvisten 
Tlf. 46 11 20 85                  
                                           
Vicevært
Tlf. 72 68 20 42  
 
Servicemedarbejder
Tlf. 46 11 20 46                                              

Corona: Generelle retningslinjer for besøg på plejecentre

Praktiske informationer for nye beboere

Livet på Skovbrynet

Politikker og tilsyn