Spring til indhold

Opskriv til skole

Hvilken skole skal mit barn gå på?

I Rudersdal Kommune ligger otte skoler. De otte skoler i kommunen har hvert deres skoledistrikt. Dit barns adresse afgør, hvilken distriktsskole, som dit barn hører til og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. 

I fire af kommunens otte skoledistrikter ligger distriksskolen fordelt på to afdelingsskoler i skoledistriktet. Bor I i et skoledistrikt med to afdelingsskoler (og ønsker I distriktsskolen som førsteprioritet), vil dit barn kunne blive tilbudt plads på enten den ene eller den anden afdelingsskole.

Hvilken skole dit barn bliver tilbudt plads på, afhænger ikke primært af den konkrete afstand fra jeres bolig til den enkelte afdelingsskole - der er mange forhold at tage hensyn til. 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi tildeler pladser og hvorfor vi tildeler pladserne, som vi gør, så kan du læse mere herunder under overskriften 'Hvad gælder for skoler med to afdelinger'. Her vil du også kunne se en kort animationsvideo, som forklarer, hvordan pladser fordeles i et skoledistrikt med to afdelingsskoler.

Find dit barns skoledistrikt her

Frit skolevalg

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen.

Frit skolevalg betyder dog ikke, at man har ret til at få plads på den skole, man søger.

De børn, som bor inden for et skoledistrikt, har krav om optagelse på distriktsskolen, mens børn, som er bosiddende uden for distriktet, kan optages, hvis der er plads.

Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole, afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. Når der er flere ansøgere end pladser, sker fordelingen efter vedtagne kriterier.

Hvad gælder for skoler med to afdelinger?

Særligt for skoler med to afdelinger

Fire af kommunens otte skoler er fordelt på to matrikler og har børnehaveklassetilbud på begge afdelinger. De fire skoler er Holte skole, Ravnholm skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen.

 
Hvis jeres barn har ældre søskende, der går på en af afdelingerne, så er I sikret, at det barn, der skal starte i skole, også optages på den samme afdeling, hvis I ønsker det.

I har mulighed for at skrive i bemærkningsfeltet i den digitale skoleindskrivning, hvis I har et særligt ønske om optagelse af jeres barn på en bestemt af de to afdelingsskoler. Som nævnt ovenfor vil børn med søskende være prioriteret først. De øvrige elever vil blive fordelt i forhold til geografi og ønsker. 

Vil du vide mere om, hvordan vi tildeler pladser og hvorfor vi tildeler pladserne, som vi gør, så kan du i videoen herunder se mere om pladsfordeling i skoledistrikter med to afdelingskoler.

 

Værd at vide om den digitale indskrivning

Kriterier for optagelse af dit barn for skoler på to matrikler

I Rudersdal Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet følgende kriterier for optagelse i et skoledistrikt med to matrikler:

1. Søskendekriterie. Børn vil være sikret en optagelse på den afdeling af skolen, hvis de allerede har søskende i dag på den pågældende skole. Det er dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.

2. Nærhedsprincip. Gælder under forudsætning af at ingen elever får mere end 2,5 km til skole. Det betyder, at du ikke nødvendigvis bliver optaget på den skole/afdeling, der ligger tættest på din bopæl.

Børne- og Skoleudvalget tager forbehold for, at der ekstraordinært kan foretages mindre justeringer af en skoles distrikt efter skoleindskrivningen er afsluttet og inden skoleårets start, under hensyn til optimal klassedannelse og kapacitet i børnehaveklasserne.

Teknisk løsning

Det er nødvendigt at have Java programmet på sin computer for at bruge den digitale skoleindskrivning. Java kan downloades fra internettet på følgende link www.java.com

Du logger på med NemID.
 

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole

Deltag i orienteringsmøder

På grund af risiko for smittespredning af Covid-19, er det i år ikke muligt at afholde orienteringsmøder for forældrene til de kommende 0. klasser med fysisk fremmøde. Til gengæld vil skolerne afholde nogle virtuelle orienteringsmøder, som det vil være muligt at deltage i.

På skolernes hjemmesider vil skolerne løbende informere om skoleindskrivningen, tidspunkter for de virtuelle orienteringsmøder og orientering om tilmelding til disse. Endvidere er skolerne i gang med at lave nogle præsentationsvideoer om skolen, som delvis erstatning for de fysiske orienteringsmøder. Skolerne håber at kunne invitere til ”åbent hus” arrangementer inden det kommende skoleårs start.

Hvornår får jeg at vide, hvilken skole barnet er optaget på?

Du får svar på, om barnet kommer på den ønskede skole, i februar 2021. Det er den skole, som du har ønsket, der sender svar om skoleindskrivning.