Spring til indhold

Skoleindskrivning

I Rudersdal Kommunes skoler glæder vi os altid til at tage imod de små, nye skolestartere, og i tæt samarbejde med dit barns dagtilbud gør vi en stor indsats for at give dit barn en tryg og rar overgang fra børnehave til 0. klasse. 

Overgangen fra dagtilbud til skole er et væsentligt emne i vores pædagogiske praksis, og I er som forældre tæt involveret i dette arbejde. Vores fokus ligger på, hvordan vi bedst kan understøtte barnet, så overgangen bliver god, tryg og fuld af læring.

Allerede nu kan du spørge lederen eller pædagogerne i dit barns dagtilbud, hvis du vil vide mere om, hvordan vi giver dit barn en god overgang til skole. 

Du kan også læse om overgange, læring og trivsel i Rudersdals skoler på siden Klar Parat Skolestart:

Klar Parat Skolestart

Indskriv dit barn

Skoleindskrivningen er åben fra mandag den 8. november 2021 til søndag den 5. december 2021.

Indskriv dit barn til skole

 

Værd at vide om indskrivning og skolestart

Hvordan indskriver jeg mit barn?

Du skal have forældremyndighed over dit barn for at kunne indskrive hende eller ham til skole. Indskrivningen foregår via den digitale indskrivning:

Den digitale indskrivning (linket bliver aktivt den 8. november, når indskrivningen åbner).

Har du ikke adgang til internettet, kan du henvende dig på den ønskede skole, som vil hjælpe dig med indskrivningen.  

Du kan ændre din indtastning i hele indskrivningsperioden, og det er altid den sidste indtastning, der gemmes i systemet.

Oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger​

Er der særlige omstændigheder for skoler med to afdelinger?

Fire af kommunens otte skoler er fordelt på to matrikler og har børnehaveklassetilbud på begge afdelinger. Det drejer sig om Holte Skole, Ravnholm Skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget følgende kriterier for optagelse i et skoledistrikt med to matrikler:

  1. Søskendekriterie. Dit barn er sikret optagelse på den af skolens afdelinger, hvor barnets ældre bror eller søster allerede går. Det er et krav, at den ældre søskende går på skolen, når dit barn starter i 0. klasse. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.
  2. Nærhedsprincip. Gælder kun under forudsætning af, at ingen elever får mere end 2,5 km til skole. Det betyder, at dit barn ikke nødvendigvis bliver optaget på den skole/afdeling, der ligger tættest på din bopæl.

Børne- og Skoleudvalget tager forbehold for, at der, af hensyn til optimal klassedannelse og kapacitet i børnehaveklasserne, ekstraordinært kan foretages mindre justeringer af en skoles distrikt efter skoleindskrivningen er afsluttet og inden skoleårets start.

Vil du vide mere om, hvordan børnene fordeles på skoler med to afdelinger? Se filmen herunder. 

Indskrivning på en skole med to afdelinger