Opskriv til skole

Skriv dit barn ind i skolen

Dit barn skal starte i skole i det kalenderår, hvor det fylder seks år. Den digitale skoleindskrivning er afsluttet i Rudersdal Kommune. Forældre, der endnu ikke har fået indskrevet deres barn i børnehaveklassen med skolestart i august 2020, skal straks henvende sig til den skole, hvor de ønsker deres barn indskrevet. 

Opskriv til skole

Hvilken skole skal mit barn gå på?

Skolerne i kommunen har hvert deres skoledistrikt. Dit barns adresse afgør, hvilken distriktsskole, som dit barn hører til og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. 

Find dit barns skoledistrikt via vejnavn under punktet: Se oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune fra d. 1. august 2020. 

 

Frit skolevalg

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen. De børn, som bor inden for et skoledistrikt, har krav om optagelse på distriktsskolen, mens børn, som er bosiddende uden for distriktet, kan optages, hvis der er plads. Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole, afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. Når der er flere ansøgere end pladser, sker fordelingen efter vedtagne kriterier. 

Ny Skolestruktur

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny skolestruktur, som træder i kraft pr. 1. august 2020. Nogle skoler sammenlægges og vil senere få et nyt navn. Det betyder at fra næste skoleår, vil Rudersdal Kommune være opdelt i 8 skoledistrikter. De nye sammenlagte skoler videreføres de nye skolebygninger dvs. nogle skoler vil have undervisning på to matrikler. Forældre kan i forbindelse med skoleindskrivningen prioritere, hvilket undervisningssted de ønsker, idet der oprettes børnehaveklasser ved begge matrikler. 

Vangeboskolen og Nærum Skole (to matrikler)
Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole (to matrikler)
Toftevangskolen og Bistrupskolen (to matrikler)
Høsterkøb skole og Sjælsøskolen (to matrikler)
Birkerød Skole
Skovlyskolen
Trørødskolen
Vedbækskole
 

Du kan læse mere om den nye skolestruktur HER

Værd at vide om den digitale indskrivning

Vejledning til skoleindskrivning

Hvis du bor i et skoledistrikt, hvor skolen har undervisning på to matrikler, skal du være opmærksom på at du kan prioritere hvilken afdeling/matrikel barnet skal undervises på.
For at prioritere mellem afdelingerne skal du vælge "Anden folkeskole end distriktsskole", så du får muligheden for at vælge mellem de to matrikler, der fortsat har de nuværende skolenavne. 
Du skal altså ikke vælge muligheden "Distriktsskole" for en skole med to matrikler, hvis du bor i distriktet og har præference for ét af de to undervisningssteder, som skolen tilbyder.
 

Kriterier for optagelse af dit barn efter frit skolevalg

Du har som forælder mulighed for at ønske et andet skoledistrikt og børn, som er bosiddende uden for distriktet kan optages, hvis der er plads. Fordelingen vil ske på baggrund af dine ønsker og ud fra politisk vedtagne kriterier, der bygger på en samlet stabil klassedannelse på kommunens skoler.

1. Forældreønsker. Hvis ikke alle forældre ønsker kan opfyldes:
2. Søskendekriterie. Søskende går forud for andre børn
3. Nærhedsprincippet. Det betyder, at børn som bor tættest på den ønskede skole går forud for børn med længere afstand.
 

Kriterier for optagelse af dit barn for skoler på to matrikler

I Rudersdal Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet følgende kriterier for optagelse i et skoledistrikt med to matrikler:
 
1. Forældreønsker. Hvis ikke alle forældreønsker kan opfyldes:
2. Søskendekriterie. Børn vil være sikret en optagelse på den afdeling af skolen, hvis de allerede har søskende i dag på den pågældende skole. Det er dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.
3. Nærhedsprincip. Gælder under forudsætning af at ingen elever får mere end 2,5 km til skole. Det betyder, at du ikke nødvendigvis bliver optaget på den skole, som ligger tættest på din bopæl. 
 
Børne- og Skoleudvalget tager forbehold for, at der ekstraordinært kan foretages mindre justeringer af en skoles distrikt efter skoleindskrivningen er afsluttet og inden skoleårets start, under hensyn til optimal klassedannelse og kapacitet i børnehaveklasserne.

Hvem kan opskrive et barn?

Kan jeg ændre mening?

Teknisk løsning

Opskrivning uden internet

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole

Drøft skolestart med børnehaven

Se en oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune fra 1. august 2020

På kortet kan du se placeringen af skolerne i Rudersdal Kommune og finde dit barns skoledistrikt via vejnavn.

Deltag i orienteringsmøder

Skal dit barn tidligere i skole?

Skal dit barn begynde senere i skole?

Er der ventelister til skolerne?

Skal dit barn gå i SFO?

Hvornår får jeg at vide, hvilken skole barnet er optaget på?

Hvor kan jeg få mere at vide om skolestart?

Mere information