Spring til indhold

Opskriv til skole

Skriv dit barn ind i skolen

Den digitale skoleindskrivning er afsluttet i Rudersdal Kommune. Forældre, der endnu ikke har fået indskrevet deres barn i børnehaveklassen med skolestart i august 2021, bedes hurtigst muligt henvende sig til den skole, hvor de ønsker deres barn indskrevet.

Opskriv til skole her

Hvilken skole skal mit barn gå på?

I Rudersdal Kommune ligger otte skoler. De otte skoler i kommunen har hvert deres skoledistrikt. Dit barns adresse afgør, hvilken distriktsskole, som dit barn hører til og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. 

I fire af kommunens otte skoledistrikter ligger distriksskolen fordelt på to afdelingsskoler i skoledistriktet. Bor I i et skoledistrikt med to afdelingsskoler (og ønsker I distriktsskolen som førsteprioritet), så vil dit barn kunne blive tilbudt plads på enten den ene eller den anden afdelingsskole. Hvilken skole dit barn bliver tilbudt plads på, afhænger ikke primært af den konkrete afstand fra jeres bolig til den enkelte afdelingsskole - der er mange forhold at tage hensyn til. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi tildeler pladser og hvorfor vi tildeler pladserne, som vi gør, så kan du læse mere herunder under overskriften 'Hvad gælder for skoler med to afdelinger'. Her vil du også kunne se en kort animationsvideo, som forklarer hvordan pladser fordeles i et skoledistrikt med to afdelingsskoler.

 

Find dit barns skoledistrikt her

 

Frit skolevalg

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen. Frit skolevalg betyder dog ikke, at man har ret til at få plads på den skole, man søger. De børn, som bor inden for et skoledistrikt, har krav om optagelse på distriktsskolen, mens børn, som er bosiddende uden for distriktet, kan optages, hvis der er plads. Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole, afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. Når der er flere ansøgere end pladser, sker fordelingen efter vedtagne kriterier.

Hvad gælder for skoler med to afdelinger?

Særligt for skoler med to afdelinger

Fire af kommunens otte skoler er fordelt på to matrikler og har børnehaveklassetilbud på begge afdelinger. De fire skoler er Holte skole, Ravnholm skole, Rude Skov Skole og Søholmskolen.

 
Hvis jeres barn har ældre søskende, der går på en af afdelingerne, så er I sikret, at det barn, der skal starte i skole, også optages på den samme afdeling, hvis I ønsker det.

I har mulighed for at skrive i bemærkningsfeltet i den digitale skoleindskrivning, hvis I har et særligt ønske om optagelse af jeres barn på en bestemt af de to afdelingsskoler. Som nævnt ovenfor vil børn med søskende være prioriteret først. De øvrige elever vil blive fordelt i forhold til geografi og ønsker. 

Vil du vide mere om, hvordan vi tildeler pladser og hvorfor vi tildeler pladserne, som vi gør, så kan du i videoen herunder se mere om pladsfordeling i skoledistrikter med to afdelingskoler.

 

Værd at vide om den digitale indskrivning

Kriterier for optagelse af dit barn efter frit skolevalg

Du har som forælder mulighed for at ønske et andet skoledistrikt og børn, som er bosiddende uden for distriktet kan optages, hvis der er plads. Fordelingen vil ske på baggrund af dine ønsker og ud fra politisk vedtagne kriterier, der bygger på en samlet stabil klassedannelse på kommunens skoler.
1. Forældreønsker. Hvis ikke alle forældre ønsker kan opfyldes:
2. Søskendekriterie. Søskende går forud for andre børn
3. Nærhedsprincippet. Det betyder, at børn som bor tættest på den ønskede skole går forud for børn med længere afstand.
 

Kriterier for optagelse af dit barn for skoler på to matrikler

I Rudersdal Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet følgende kriterier for optagelse i et skoledistrikt med to matrikler:

1. Søskendekriterie. Børn vil være sikret en optagelse på den afdeling af skolen, hvis de allerede har søskende i dag på den pågældende skole. Det er dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.

2. Nærhedsprincip. Gælder under forudsætning af at ingen elever får mere end 2,5 km til skole. Det betyder, at du ikke nødvendigvis bliver optaget på den skole/afdeling, der ligger tættest på din bopæl.

Børne- og Skoleudvalget tager forbehold for, at der ekstraordinært kan foretages mindre justeringer af en skoles distrikt efter skoleindskrivningen er afsluttet og inden skoleårets start, under hensyn til optimal klassedannelse og kapacitet i børnehaveklasserne.

 

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole

Se en oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune fra 1. august 2020

På kortet kan du se placeringen af skolerne i Rudersdal Kommune og finde dit barns skoledistrikt via vejnavn.