Spring til indhold

Opskriv til skole

Skriv dit barn ind i skolen

Dit barn skal starte i skole i det kalenderår, hvor det fylder seks år. Den digitale skoleindskrivning er afsluttet i Rudersdal Kommune. Forældre, der endnu ikke har fået indskrevet deres barn i børnehaveklassen med skolestart i august 2020, skal straks henvende sig til den skole, hvor de ønsker deres barn indskrevet. 

Opskriv til skole

Hvilken skole skal mit barn gå på?

Skolerne i kommunen har hvert deres skoledistrikt. Dit barns adresse afgør, hvilken distriktsskole, som dit barn hører til og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. 

Find dit barns skoledistrikt via vejnavn under punktet: Se oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune fra d. 1. august 2020. 

Frit skolevalg

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen. De børn, som bor inden for et skoledistrikt, har krav om optagelse på distriktsskolen, mens børn, som er bosiddende uden for distriktet, kan optages, hvis der er plads. Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole, afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. Når der er flere ansøgere end pladser, sker fordelingen efter vedtagne kriterier. 

Ny Skolestruktur

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny skolestruktur, som træder i kraft pr. 1. august 2020. Nogle skoler sammenlægges og vil senere få et nyt navn. Det betyder at fra næste skoleår, vil Rudersdal Kommune være opdelt i 8 skoledistrikter. De nye sammenlagte skoler videreføres de nye skolebygninger dvs. nogle skoler vil have undervisning på to matrikler. Forældre kan i forbindelse med skoleindskrivningen prioritere, hvilket undervisningssted de ønsker, idet der oprettes børnehaveklasser ved begge matrikler. 

  • Vangeboskolen og Nærum Skole (to matrikler)
  • Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole (to matrikler)
  • Toftevangskolen og Bistrupskolen (to matrikler)
  • Høsterkøb skole og Sjælsøskolen (to matrikler)
  • Birkerød Skole
  • Skovlyskolen
  • Trørødskolen
  • Vedbækskole

Du kan læse mere om den nye skolestruktur her

Værd at vide om den digitale indskrivning

Vejledning til skoleindskrivning

Kriterier for optagelse af dit barn efter frit skolevalg

Kriterier for optagelse af dit barn for skoler på to matrikler

Hvem kan opskrive et barn?

Kan jeg ændre mening?

Teknisk løsning

Opskrivning uden internet

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole

Drøft skolestart med børnehaven

Se en oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune fra 1. august 2020

Deltag i orienteringsmøder

Skal dit barn tidligere i skole?

Skal dit barn begynde senere i skole?

Er der ventelister til skolerne?

Skal dit barn gå i SFO?

Hvornår får jeg at vide, hvilken skole barnet er optaget på?

Hvor kan jeg få mere at vide om skolestart?