Spring til indhold

Opskriv til skole

Hvilken skole skal mit barn gå på?

I Rudersdal Kommune ligger otte skoler. De otte skoler i kommunen har hvert deres skoledistrikt. Dit barns adresse afgør, hvilken distriktsskole, som dit barn hører til og altså hvilken skole dit barn vil blive tilbudt en plads på. Dit barn har krav på at blive optaget på distriktsskolen, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. 

I fire af kommunens otte skoledistrikter ligger distriksskolen fordelt på to afdelingsskoler i skoledistriktet. Bor I i et skoledistrikt med to afdelingsskoler (og ønsker I distriktsskolen som førsteprioritet), vil dit barn kunne blive tilbudt plads på enten den ene eller den anden afdelingsskole.

Hvilken skole dit barn bliver tilbudt plads på, afhænger ikke primært af den konkrete afstand fra jeres bolig til den enkelte afdelingsskole - der er mange forhold at tage hensyn til. 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi tildeler pladser og hvorfor vi tildeler pladserne, som vi gør, så kan du læse mere herunder under overskriften 'Hvad gælder for skoler med to afdelinger'. Her vil du også kunne se en kort animationsvideo, som forklarer, hvordan pladser fordeles i et skoledistrikt med to afdelingsskoler.

Find dit barns skoledistrikt her

Frit skolevalg

Frit skolevalg betyder, at alle har ret til at søge optagelse på en anden skole end distriktsskolen, også i en anden kommune end bopælskommunen.

Frit skolevalg betyder dog ikke, at man har ret til at få plads på den skole, man søger.

De børn, som bor inden for et skoledistrikt, har krav om optagelse på distriktsskolen, mens børn, som er bosiddende uden for distriktet, kan optages, hvis der er plads.

Om dit barn kan komme ind på den ønskede skole, afhænger af antallet af ledige pladser på skolen og antallet af ansøgere. Når der er flere ansøgere end pladser, sker fordelingen efter vedtagne kriterier.

Hvad gælder for skoler med to afdelinger?

Værd at vide om den digitale indskrivning

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole