Opskriv til skole

Dit barn skal starte i skole i det kalenderår, hvor det fylder seks år. 

Manglende skoleindskrivning

Den digitale skoleindskrivning er afsluttet i Rudersdal Kommune. Har du endnu ikke har fået indskrevet dit barn i børnehaveklasse med skolestart i august 2019, skal du henvende dig til den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

De 12 skoledistrikter

Der er 12 skoler i Rudersdal Kommune med hvert sit skoledistrikt. Dit barns adresse afgør, hvilken distriktskole, som dit barn hører til. Dit barn har krav på at få plads på dets respektive distriktskole, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. Du kan ønske hvilken som helst af kommunens folkeskoler. Det betyder, at skolerne med udgangspunkt i kriterierne for frit skolevalg skal optage elever bosiddende udenfor skoledistriktet. Optagelse på den enkelte skoler baserer sig på skolernes kapacitet samt på politisk vedtagne kriterier for optagelse. 

Forsøgsordning med 3 skoledistrikter afsluttet

I skoleårene 2017/18 og 2018/19 har Rudersdal Kommune kørt med en forsøgsordning med 3 skoledistrikter. Rudersdal Kommune har søgt om forlængelse af ordningen, men har fået afslag fra Undervisningsministeriet. Det betyder, at dit barn indskrives efter de 12 skoledistrikter for skoleåret 2019/20. 

Værd at vide om den digitale indskrivning

Vejledning til skoleindskrivning
Frit skolevalg
Kriterier for optagelse af dit barn efter de 12 skoledistrikter
Hvem kan opskrive et barn?
Kan jeg ændre mening?
Tekniske krav til at bruge den digitale løsning
Opskrivning uden internet

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole

Drøft skolestart med børnehaven
Se en oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune
Deltag i orienteringsmøder
Skal dit barn tidligere i skole?
Skal dit barn begynde senere i skole?
Er der ventelister til skolerne?
Skal dit barn gå i SFO?
Hvornår får jeg at vide, hvilken skole barnet er optaget på?
Hvor kan jeg få mere at vide om skolestart?

Mere information