Opskriv til skole

Dit barn skal starte i skole i det kalenderår, hvor det fylder seks år. 

 

Manglende skoleindskrivning

Den digitale skoleindskrivning er afsluttet i Rudersdal Kommune. Har du endnu ikke har fået indskrevet dit barn i børnehaveklasse med skolestart i august 2019, skal du enten henvende dig til den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet eller gøre det herunder.

Opskriv til skole

Når du skal indskrive dit barn, skal du af tekniske årsager altid vælge muligheden "Anden folkeskole end distriktsskole", hvorefter du skal afgive tre skoleønsker i prioriteret rækkefølge. 

 

Baggrund

Undervisningsministeriet har godkendt en forsøgsordning med 3 skoledistrikter i Rudersdal Kommune for skoleårene 2017/18 og 2018/19. Rudersdal Kommune har søgt om forlængelse af ordningen, men har endnu ikke fået Undervisningsminsteriets godkendelse. Det betyder, at dit barn enten indskrives efter den gamle model med 12 skoledistrikter eller efter den nye model med 3 skoledistrikter. 

Siden vil blive opdateret med aktuelle informationer. 

Den nye model

Efter den nye model er folkeskolerne i Rudersdal Kommune opdelt i 3 skoledistriker. Den nye model betyder, at dit barn ikke længere hører til en bestemt skole, men vil være sikret optagelse på en af skolerne i det grunddistrikt, som dit barn bor i. Fordelingen vil ske på baggrund af jeres ønsker og ud fra politisk vedtagne kriterier. 

Den gamle model

Efter den gamle model hører alle 12 skoler i Rudersdal Kommune til hvert sit skoledistrikt. Den gamle model betyder, at det er dit barns adresse, som afgør, hvilken distriktskole, som dit barn hører til. Dit barn har krav på at få plads på dets respektive distriktskole, men du har mulighed for at vælge en anden skole, hvis der er plads. Du kan ønske hvilken som helst af kommunens folkeskoler. Det betyder, at skolerne med udgangspunkt i kriterierne for frit skolevalg skal optage elever bosiddende udenfor skoledistriktet. Optagelse på den enkelte skoler baserer sig på skolernes kapacitet samt på politisk vedtagne kriterier for optagelse. 

 

Værd at vide om den digitale indskrivning

Vejledning til skoleindskrivning
Frit skolevalg
Kriterier for optagelse af dit barn efter den gamle model
Kriterier for optagelse af dit barn efter den nye model
Hvem kan opskrive et barn?
Kan jeg ændre mening?
Tekniske krav til at bruge den digitale løsning
Opskrivning uden internet

Bliv klar til at skrive dit barn op til skole

Drøft skolestart med børnehaven
Se en oversigt over skolerne i Rudersdal Kommune
Deltag i orienteringsmøder
Skal dit barn tidligere i skole?
Skal dit barn begynde senere i skole?
Er der ventelister til skolerne?
Skal dit barn gå i SFO?
Hvornår får jeg at vide, hvilken skole barnet er optaget på?
Hvor kan jeg få mere at vide om skolestart?

Mere information