Spring til indhold

Skoleområdet

Stationsvej 36
3460 Birkerød
Tlf: 46 11 00 00
Områdechef: Martin Tinning

Skoleområdet

Velkommen til jeres nye visitkort. Her kan I byde jeres læsere velkomne med en kort intro tekst om jeres område. 

Om Skoleområdet

Samarbejdspartnere

Skoleområdet som arbejdsplads

 

Rudersdal som arbejdsplads