Spring til indhold

Skole

SFO og SFK

Når dit barn skal starte i skole, kan du også melde dit barn ind i skolefritidsordning (SFO) og senere i skolefritidsklub (SFK). SFO er for børn fra 0. til 3. klasse. SFK er for børn i 4. og 5. klasse. 

 I SFO og SFK lærer børnene sociale samspilsregler, konflikthåndtering, at udvise omsorg for andre og deltage aktivt i sociale fællesskaber.

Læs mere om SFO og SFK her​

Skolernes feriekalender

Ferietidspunkterne kan variere en smule, fordi skolerne selv fastsætter datoen for skolestart og første dag efter juleferien. Du skal derfor finde feriekalenderen for din skole på skolens hjemmeside.

Du finder en oversigt over Rudersdal Kommunes skoler her

Skoletandpleje og sundhedspleje

Børn og unge op til 18 år bliver tilbudt eftersyn i den kommunale tandpleje. De går til kontrol og behandling hos den kommunale tandlæge.

Alle skolebørn bliver jævnligt tilbudt samtaler og undersøgelser hos en skolesundhedsplejerske. Kommunens læge bliver inddraget, hvis der er behov for det.

Tandpleje for børn og unge Sundhedstilbud til skolebørn