Spring til indhold

Udsættelse af skolestart

For at kunne få udsat skolestart skal barnet være kendt hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Hvis barnets vanskeligheder er af en sådan art, at skoleudsættelse vil være det bedste for barnet, kan forældre i samarbejde med PPR og daginstitution søge om skoleudsættelse. Ansøgninger kan kun imødekommes, såfremt der ligger en anbefaling fra PPR om skoleudsættelse.

 

Værd at vide om udsættelse af skolestart

Hvor kan du få hjælp til at beslutte udsættelse af skolestart?

Sådan søger du om udsættelse af barnets skolestart

Kan jeg søge om udsættelse, hvis jeg er tilflytter med et barn i den skolepligtige alder?

Hvornår er sidste frist for at ansøge?

Hvornår får jeg svar på ansøgningen?

Lov om undervisningspligt