Udsættelse af skolestart

Du kan søge om, at dit barn kommer et år senere i skole, hvis børnehaven er bekymret for barnets udvikling og trivsel. Du kan kun søge om udsættelse af dit barns skolestart efter anbefaling fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). Det er børnehaven, der kontakter PPR for at få en vurdering af og en anbefaling om skolestart.

 

Værd at vide om udsættelse af skolestart

Hvor kan du få hjælp til at beslutte udsættelse af skolestart?
Sådan søger du om udsættelse af barnets skolestart
Kan jeg søge om udsættelse, hvis jeg er tilflytter med et barn i den skolepligtige alder?
Hvornår er sidste frist for at sende ansøgningen?
Hvornår får jeg svar på ansøgningen?

Lov om undervisningspligt