Spring til indhold

Tilmeld navne- og adressebeskyttelse

Du kan beskytte dig mod, at dit navn og din adresse bliver givet videre til privatpersoner, til den lokale vejviser og til virksomheder til brug for markedsføring (Robinsonlisten).

Du skal søge digitalt – og kan gøre det hele samtidig. 

Søg beskyttelse

Sådan beskytter du dit navn og din adresse

Undgå at få navn og adresse givet videre til privatpersoner

Beskyttelsen gælder i ét år

Kreditorer og andre kan få udleveret dit navn og din adresse

Undgå navn i vejviseren

Undgå telefonsælgere - få hemmeligt telefonnummer

Beskyttelse mod markedsføring

Beskyttelse mod analyseinstitutter og foreninger