Spring til indhold

Tandpleje for børn og unge

Børn og unge op til 18 år med registreret bopæl i kommunen har gratis tilbud om eftersyn i den kommunale tandpleje, og de går til kontrol og behandling hos den kommunale tandlæge. Når de unge fylder 18 år, vælger de en privat praktiserende tandlæge.

Covid-19

I henhold til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen angående covid-19 er Tandplejen fortsat pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning. Dette indebærer bl.a., at vi skal aftale tider med ”luft” imellem. Vi skal så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt anvende værnemidler i højere grad end tidligere.

Der skal foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af den enkeltes behov for en tandplejeindsats.
De børn og unge, som har tandplejebehov i henhold til retningslinjerne, vil blive indkaldt.

I må derfor ikke møde op på tandklinikken uden forudgående telefonisk aftale og I vil blive kontaktet direkte vedrørende aftale om tid.

Akutvagt for børn og unge (0-17 årige)

Ved behov for akut tandlægehjælp kan der på hverdage mellem kl. 8 - 15 ringes på telefonnummer 46 11 41 51.
Patienter må ikke henvende sig på tandklinikkerne uden forudgående aftale. 

Tandreguleringen (0-17 årige)

Tandreguleringsklinikken besvarer telefonopkald på hverdage fra kl. 8. -11.30 på telefon nummer 46 11 41 51.
Patienter må ikke henvende sig på tandklinikkerne uden forudgående aftale.

Se evt. nyttige råd til problemer med bøjlen her på hjemmesiden under: Tandpleje for børn og unge.

Den kommunale tandpleje

Sådan booker eller ændrer du en tandlægetid mm

Kontakt tandplejen

Åbningstider

Tandskade mellem kl. 8 og 15

Tandskade uden for åbningstiden

Vigtige råd om tandskade

Frit valg

Tandregulering

Tandpleje efter barnets behov

Første tandlægebesøg

Klagevejledning

Problemer med bøjlen i ferien