Tandpleje for børn og unge

I henhold til de nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen angående COVID–19 starter Tandplejen på en gradvis genåbning fra tirsdag den 28. april 2020.
 

Tandplejen er fortsat pålagt restriktioner for at minimere risiko for smittespredning.

Dette indebærer bl.a., at vi skal aftale tider med ”luft” imellem. Vi skal så vidt muligt undgå aerosoldannende procedurer samt anvende værnemidler i højere grad end tidligere.

Der skal foretages en konkret og individuel tandlægefaglig vurdering af den enkeltes behov for en tandplejeindsats.

De børn og unge, som har tandplejebehov i henhold til retningslinjerne, vil blive indkaldt.

I må derfor ikke møde op på tandklinikken uden forudgående telefonisk aftale og I vil blive kontaktet direkte vedrørende aftale om tid.

 

Akutvagt for børn og unge (0-17 årige)

Ved behov for akut tandlægehjælp kan der på hverdage mellem kl. 8 - 15 ringes på telefonnummer 46 11 41 51.
 

Tandreguleringen (0-17 årige)

Tandreguleringsklinikken besvarer telefonopkald på hverdage fra kl. 8.00-11.30 på telefon nummer 46 11 41 51.

Patienter må ikke henvende sig på tandklinikkerne uden forudgående aftale.
Se evt. nyttige råd til problemer med bøjlen her på hjemmesiden under: Tandpleje for børn og unge -Tandreguleringen:  ‌Gode råd om bøjler og tandregulering‌
 

......................................................................................................................................................................................................

Generelt

På denne side kan du bl.a. læse om tidsbestilling, åbningstider, tandskader, frit valg og første tandlægebesøg.

Børn og unge op til 18 år med registreret bopæl i kommunen har gratis tilbud om eftersyn i den kommunale tandpleje, og de går til kontrol og behandling hos den kommunale tandlæge. Når de unge fylder 18 år, vælger de en privat praktiserende tandlæge.

Den kommunale tandpleje

Sådan booker eller ændrer du en tandlægetid mm
Kontakt tandplejen
Åbningstider
Tandskade mellem kl. 8 og 15
Tandskade uden for åbningstiden
Vigtige råd om tandskade
Frit valg
Tandregulering
Tandpleje efter barnets behov
Første tandlægebesøg