Spring til indhold

Tandpleje for børn og unge

Generelt

Børn og unge op til 18 år med registreret bopæl i kommunen har gratis tilbud om eftersyn i den kommunale tandpleje, og de går til kontrol og behandling hos den kommunale tandlæge. Når de unge fylder 18 år, vælger de en privat praktiserende tandlæge.

Akutvagt for børn og unge (0-17 årige)

Uden for den kommunale tandplejes åbningstider, henviser vi til Tandskadevagten og Tanlægevagten.
Tandskadevagten RegionH kontaktes ved større og akutte behandlingskrævende tandskader via Akut-telefonen 1813. 
Tandlægevagten: Tidsbestilling og rådgivning på tlf. 70 25 00 41.

Den kommunale tandpleje