Sygedagpenge

Hvis du bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge. Måden at få sygedagpenge på afhænger af, om du er lønmodtager, forsikret ledig eller selvstændig.

Kommunen bruger en række oplysninger for at kunne behandle din ansøgning om sygedagpenge. Du skal taste oplysningerne ind i Mit Sygefravær. Se en kort introduktion til Mit Sygefravær.

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er lønmodtager

Meld dig syg til din arbejdsgiver
Tjek din e-boks og informer om dit sygefravær for at få sygedagpenge
Betingelser for at få sygedagpenge
Hvis du ikke har ret til fuld løn fra din arbejdsgiver
Hvis du ikke har ret til løn eller sygedagpenge fra arbejdsgiver
Hvis du får løn, mens du er syg
Sygdom og ferie

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er forsikret ledig

Meld dig syg på Jobnet.dk
Tjek din e-boks, hvis du er syg i mere end 14 dage
Hvornår kan jeg få sygedagpenge?
Sygdom og ferie

Sådan får du sygedagpenge, hvis du er selvstændig

Meld dig syg i Nemrefusion
Tjek din e-boks og informer om dit sygefravær for at få sygedagpenge
Betingelser for at få sygedagpenge
Forsikring, der sikrer dig sygedagpenge tidligere

Hvor meget kan du få i sygedagpenge?

Sygedagpengene udgør højst 4.245 kr. pr. uge (2017). Sygedagpenge udbetales bagud.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Udbetaling af sygedagpenge ophører den dag, du er fuldt ud arbejdsdygtig igen. Det gælder, også selv om du ikke raskmelder dig. Du kan som hovedregel højst få sygedagpenge i 22 uger inden for en ni-måneders periode.

Du kan læse mere om, hvad du kan gøre, hvis du er syg i længere tid på siden:

Hvis du har en langvarig eller kronisk sygdom.

Om sygedagpenge

Du kan læse mere om sygedagpenge på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Sygedagpenge – i detaljer

Hvis du vil klage

Er du utilfreds med en afgørelse i forbindelse med sygedagpenge, kan du rette henvendelse til den afdeling, der har truffet afgørelsen.

Kig i afgørelsen, om den er sendt fra Borgerservice – Ydelsesområdet eller fra Jobcenteret.

Fristen for at klage er inden for fire uger.