Spring til indhold

Specialtandpleje

Børn og voksne, der ikke kan gå til almindelig tandlæge, kan blive undersøgt og behandlet i specialtandplejen. Det drejer sig bl.a. om mennesker med sindslidelser og udviklingshæmning. Desuden kan borgere med meget betydelige og varige funktionsnedsættelser søge om behandling i specialtandplejen. Det gælder fx mennesker med cerebral parese, hjerneskade eller autisme samt hårdt ramte sklerosepatienter.

 

Spørgsmål og svar om specialtandpleje

Hvad koster specialtandpleje?

Hvor foregår undersøgelse og behandling?

Hvordan får jeg specialtandpleje?

Hvilken type specialtandpleje får jeg?

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje