Specialtandpleje

Børn og voksne, der ikke kan gå til almindelig tandlæge, kan blive undersøgt og behandlet i specialtandplejen. Det drejer sig bl.a. om mennesker med sindslidelser og udviklingshæmning. Desuden kan borgere med meget betydelige og varige funktionsnedsættelser søge om behandling i specialtandplejen. Det gælder fx mennesker med cerebral parese, hjerneskade eller autisme samt hårdt ramte sklerosepatienter.

Specialtandplejen er lukket mandag 10. til og med fredag 30. juli.
Ved akut behov for tandbehandling henviser vi til:
Specialtandplejen, Gentofte Kommune, Bank Mikkelsens Vej 3, 2820 Gentofte.
Du kan kontakte Specialtandplejen på telefon 39 98 43 40 mellem kl. 8-15.
 

Hent skema til specialtandpleje

 

Spørgsmål og svar om specialtandpleje

Hvad koster specialtandpleje?
Hvor foregår undersøgelse og behandling?
Hvordan får jeg specialtandpleje?
Hvilken type specialtandpleje får jeg?

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje