Spring til indhold

Specialtandpleje

Børn og voksne, der ikke kan gå til almindelig tandlæge, kan blive undersøgt og behandlet i specialtandplejen. Det drejer sig bl.a. om mennesker med sindslidelser og udviklingshæmning. Desuden kan borgere med meget betydelige og varige funktionsnedsættelser søge om behandling i specialtandplejen. Det gælder fx mennesker med cerebral parese, hjerneskade eller autisme samt hårdt ramte sklerosepatienter.

 

Spørgsmål og svar om specialtandpleje

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje