Spring til indhold

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte Børne- og unge tandplejen, de almindelige tandplejetilbud hos praktiserende tandlæger eller Omsorgstandplejen. Det drejer sig bl.a. om borgere med udviklingshæmning og sindslidelser. Desuden kan borgere med meget betydelige og varige funktionsnedsættelser søge om behandling i specialtandplejen. Det gælder fx borgere med cerebral parese, hjerneskade eller autisme samt hårdt ramte sklerosepatienter.
Borgere, der principielt godt kan benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde - fx tandlægeangst - har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

 

Spørgsmål og svar om specialtandpleje

Sundhedsstyrelsens vejledning om tandpleje