Spring til indhold

Søg enkeltydelse

Er du blevet ledig, skilt eller været udsat for andre ændringer i din livssituation, så kan du søge om at få dækket en række uforudsete udgifter. Det kalder vi en enkeltydelse.
Du skal have brugt alle andre muligheder for selv at betale udgiften.

Husk alle relevante dokumenter og NemID/MitID, før du søger. Se herunder, hvilke dokumenter, du skal have klar.

Søg støtte til enkeltudgifter

Sådan søger du

Baggrundsinformation

 • Lov om Aktiv Socialpolitik

  I kapitel 10 i bekendtgørelse til Lov om Aktiv Socialpolitik kan du læse, hvad reglerne siger om, hvad kommunen kan yde hjælp til i form af enkeltudgifter.

  Bekendtgørelsens kapitel 10 om enkeltudgifter

  Hvis du vil klage

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Vi skal så genvurdere vores afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

  Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.