Søg støtte til enkeltudgifter

Er du blevet ledig, skilt eller været udsat for andre store ændringer i din livssituation, så kan du søge om at få dækket en række uforudsete enkeltudgifter. Du skal have udtømt alle andre muligheder for at finansiere udgiften.

Er du truet med at blive sat på gaden, kan du søge om støtte til husleje ved hjælp af samme selvbetjening

Søg støtte til enkeltudgifter

Sådan søger du

Brug den digitale selvbetjening
Husk at vedhæfte dokumentation
Hvornår skal du søge?
Hvad kan du søge hjælp til?
Hvem kan søge?
Hvad kan du ikke få støtte til?
Hvis du får udbetalt dit efterløns- eller fleksydelsesbidrag skattefrit inden 30. juni 2018

Har du svært ved det digitale?

Som udgangspunkt skal du bruge vores selvbetjeningsløsninger, når du søger om støtte til enkeltudgifter eller til høje boligudgifter.

Har du svært ved det digitale, kan du få hjælp i Borgerservice.  Husk at medbringe dit NemID.

Betal regninger automatisk

Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice, så bliver de betalt automatisk. Det gør du i din netbank. Du skal bruge PBS-nr., deb.gr.nr. og kundenummer. De fremgår af dit indbetalingskort. Ellers kan du få dem oplyst ved at kontakte betalingsmodtager.

Baggrundsinformation

Lov om Aktiv Socialpolitik

I kapitel 10 i bekendtgørelse til Lov om Aktiv Socialpolitik kan du læse, hvad reglerne siger om, hvad kommunen kan yde hjælp til i form af enkeltudgifter.

Bekendtgørelsens kapitel 10 om enkeltudgifter

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Vi skal så genvurdere vores afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.