Søg enkeltydelse

Er du blevet ledig, skilt eller været udsat for andre ændringer i din livssituation, så kan du søge om at få dækket en række uforudsete udgifter. Det kalder vi en enkeltydelse. Du skal have udtømt alle andre muligheder for at finansiere udgiften.

Sådan søger du

Hvem kan søge?
Hvad kan du søge hjælp til?
Hvornår kan jeg søge?
Hvad kan du ikke få støtte til?
Husk at vedhæfte dokumentation
Brug den digitale selvbetjening
Søg støtte til enkeltudgifter

Baggrundsinformation

Lov om Aktiv Socialpolitik

I kapitel 10 i bekendtgørelse til Lov om Aktiv Socialpolitik kan du læse, hvad reglerne siger om, hvad kommunen kan yde hjælp til i form af enkeltudgifter.

Bekendtgørelsens kapitel 10 om enkeltudgifter

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Vi skal så genvurdere vores afgørelse inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.