Spring til indhold

Søg om miljøgodkendelse

Virksomheder med en risiko for væsentlig miljøpåvirkning af omgivelserne skal miljøgodkendes før etablering og udvidelser af produktionen.

En miljøgodkendelse indeholder typisk vilkår for virksomhedens indretning og drift, som sikrer, at virksomheden kan drives uden i væsentlig grad at påvirke miljøet i omgivelserne.

Søg om miljøgodkendelse

Om miljøgodkendelser

Hvornår skal din virksomhed miljøgodkendes?

Hvornår skal du søge om miljøgodkendelse?

Hvordan ansøger du om miljøgodkendelse?

Krav om VVM-screening

Skal du også have tilladelse til at aflede spildevand?

Hvornår kan du forvente at få svar på din ansøgning?