Spring til indhold

Søg gravetilladelse

Hvis det arbejde, du som entreprenør skal i gang med, kræver, at der graves op på vejarealet, skal du søge om tilladelse på virk.dk til at grave, inden arbejdet begynder. 

Søg gravetilladelse

Du skal bruge NemID til at logge på virk.dk.