Spring til indhold

Søg fripladstilskud til SFO og SFK

Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge deres bopælskommune om et ekstra tilskud til at finansiere skolefritidsordning og klub (SFO og SFK). Det kalder vi fripladstilskud.

Rudersdal Kommune giver ikke økonomisk fripladstilskud til børn der går i SFO og SFK på privatskole.

Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud.

Når du søger fripladstilskud i Rudersdal kommune vil din digitale post sendes til dig som NemPost til Borneruden.dk.

Søg friplads i SFO, SFK

Sådan søger du friplads

Fakta om fripladstilskud

Baggrundsinformation

Fripladstilskud udregnes efter husstandsindtægt

Fripladsskalaen danner grundlag for beregning af fripladstilskud. Her kan du se indkomstskalaen, vi bruger til at beregne friplads efter i 2016.

Fripladsskala 2016