Spring til indhold

Søg fripladstilskud til SFO og SFK

Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge deres bopælskommune om et ekstra tilskud til at finansiere skolefritidsordning og klub (SFO og SFK). Det kalder vi fripladstilskud.

Rudersdal Kommune giver ikke økonomisk fripladstilskud til børn der går i SFO og SFK på privatskole.

Du søger digitalt, når dit barn er meldt ind i et pasningstilbud.

Vi kan tidligst bevilge friplads til den første i måneden efter, at du har sendt ansøgningen til kommunen.

Søg friplads i SFO, SFK

Sådan søger du friplads

Fakta om fripladstilskud

Baggrundsinformation