Søg egnet bolig for ældre

Der er tre typer af særlige boliger, der er egnede for ældre borgere:

  • Plejeboliger 
  • Ældre- og handicapegnede boliger
  • Pensionistboliger

‌Læs om de tre typer boliger for ældre‌

For at søge om at få bevilliget en særlig bolig, skal du udfylde et digitalt ansøgningsskema. 

Søg ældrebolig, plejebolig og pensionistbolig

 

Sådan søger du

Plejebolig og bofællesskab
Ældre- og handicapegnet bolig
Pensionistbolig

Venteliste, pjecer, klage- og ankemulighed

VENTELISTE TIL ÆLDRE- OG PLEJEBOLIGER

Se pdf-filen for et overblik over ventetider.

 

PJECE OM ÆLDREBOLIGER I RUDERSDAL KOMMUNE

 

PJECE OM PENSIONISTBOLIGER I RUDERSDAL KOMMUNE

 

PJECE OM PLEJEBOLIGER I RUDERSDAL KOMMUNE

 

ÅRSRAPPORT FOR KVALITETSTILSYN 2017

 

SØG OM BOLIGYDELSE

Du har mulighed for at søge om boligydelse hos Udbetaling Danmark.

Søg om boligydelse

SØG OM VARMETILLÆG

Du har mulighed for at søge om varmetillæg hos Udbetaling Danmark.

Søg om varmetillæg

KLAGE- OG ANKEMULIGHED

Du har mulighed for at klage over en afgørelse inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Rudersdal Kommune skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på de fire uger.

Klagen rettes til: Social og Sundhed, Stationsvej 36, 3460 Birkerød, e-mail: socialogsundhed@rudersdal.dk

Hvis Rudersdal Kommune ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den sammen med sagens akter til Ankestyrelsen og sender en kopi til dig. Har du brug for vejledning i forbindelse med klagen, er du velkommen til at henvende dig til Social og Sundhed. Tlf. 46 11 50 00.

Du vil få svar direkte fra Ankestyrelsen.