Spring til indhold

Se om du kan få fjernvarme i dag

Kortet nedenfor viser kommunens gældende  varmeplan. Søg på din adresse for at se, om du allerede i dag kan få fjernvarme. Hvis du ligger inden for et eksisterende fjernvarmeområde, kan du kontakte Norfors eller Holte Fjernvarme på minvarme@norfors.dk og høre nærmere om dine muligheder.

 

Bor du i et område, hvor der ikke i dag tilbydes fjernvarme? Læs mere om den fremtidige fjernvarmeudbygning via nedenstående link, og se om der er planer om at tilbyde fjernvarme i dit område i den nærmeste fremtid.

På siden kan du også finde henvisninger til alternative varmekilder, hvis der ikke er planer om at udbygge med fjernvarme, der hvor du bor.

Fremtidens fjernvarme

Tilslutnings- og forsyningspligt

Der er tilslutningspligt til fjernvarme ved "ny bebyggelse" i de eksisterende fjernvarmeområder. Det betyder, at hvis du bygger nyt eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning, samtidig med at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde.

Bemærk, at tilslutningspligten for naturgasområderne er frafaldet pr. 1. juli 2022. Det betyder, at du ikke længere skal søge om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas.

Ønsker du at fritages for tilslutningspligten? 

I visse tilfælde skal du søge dispensation fra tilslutningspligten hos Rudersdal Kommune. Læs reglerne for dispensation nedenfor.

Regler for dispensation

Varmeforsyning i Rudersdal Kommune

Forbud mod oliefyr i områder med kollektiv varmeforsyning

Fra 1. januar 2016 har det ikke længere været tilladt at skifte til nyt oliefyr, hvis man bor i et område med mulighed for fjernvarme. Se dine muligheder for tilslutning til kollektiv varmeforsyning ved at søge på kortet herover.

Oliefyr er den individuelle forsyningskilde, der udleder mest CO2, og der er derfor meget at spare i klimaregnskabet ved at gå væk fra oliefyr og over til fx fjernvarme, varmepumper eller jordvarmeanlæg.

Hvis du tidligere har haft et oliefyr, og det ikke længere benyttes, er det vigtigt, at du afmelder den tilhørende olietank og får den sløjfet eller helt fjernet. 

Læs mere om olietanke