Spring til indhold

Satser for kontanthjælp

Hvis du er berettiget til kontanthjælp, afhænger beløbet bl.a. af din alder, og om du har forsørgerpligt. Du kan se de forskellige takster på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Satser for kontanthjælp (Beskæftigelsesministeriet)

Ønsker du at søge kontanthjælp, kan du gøre det på siden:

Søg kontanthjælp, uddannelseshjælp, eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse