Spring til indhold

Særligt for + 55 år

Hvis du er ledig, og der højest er fem år til, at du når efterlønsalderen, så har du ret til et seniorjob i den kommune, du bor i. Du skal have opbrugt retten til dagpenge.

Du kan også se, hvornår du kan gå på efterløn.

Hvornår har du ret til seniorjob?

Hvornår er du født? Hvornår kan du
få seniorjob?
Hvornår kan du gå på efterløn?
1.1.1954 - 30.6.1954 55½ år 60½ år
1.7.1954 - 31.12.1954 56    år 61    år
1.1.1955 - 30.6.1955 56½ år 61½ år
1.7.1955 - 31.12.1955 57    år 62    år
1.1.1956 - 30.6.1956 57½ år 62½ år
1.7.1956 - 31.12.1958 58    år 63    år
1.1.1959 - 30.6.1959 58½ år 63½ år
1.7.1959 - 31.12.1962 59    år 64    år
1.1.1963 - 31.12.1966 60    år 65    år
1.1.1967 - 61    år 66    år

 

Seniorjob

Baggrundsinformation

 • Seniorjob i detaljer

  På Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du læse alle detaljer om ordningen med seniorjob.

  Seniorjob (Beskæftigelsesministeriet)

  Hvis du vil klage

  Du har mulighed for at klage over en række af vores afgørelser vedrørende seniorjob. Du kan se, hvilke afgørelser du kan klage over i Lov om seniorjob.

  Du kan klage til kommunen senest fire uger efter afgørelsen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender de din klage videre til Ankestyrelsen senest fire uger efter, de har modtaget din klage.

  Lov om seniorjob (Retsinformation)