Spring til indhold

Sådan søger du om nedsat elafgift

Hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig, kan du få nedsat din elafgift. Fra den 1. februar 2019 gælder det også for dit sommerhus. I begge tilfælde kræver det, at bygningen opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Det er muligt at søge om nedsat elafgift med tilbagevirkende kraft; dog maksimalt op til tre år tilbage i tiden - og for sommerhuse tilbage fra den 1. februar 2019.

I nedenstående guide kan du læse, hvordan du bærer dig ad, hvis du ønsker at få nedsat din elafgift.

Proces for ansøgning om nedsat elafgift