Spring til indhold

Sådan søger du om nedsat elafgift

Hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig, kan du få nedsat din elafgift. Fra den 1. februar 2019 gælder det også for dit sommerhus. I begge tilfælde kræver det, at bygningen opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Det er muligt at søge om nedsat elafgift med tilbagevirkende kraft; dog maksimalt op til tre år tilbage i tiden - og for sommerhuse tilbage fra den 1. februar 2019.

I nedenstående guide kan du læse, hvordan du bærer dig ad, hvis du ønsker at få nedsat din elafgift.

Proces for ansøgning om nedsat elafgift

1. Tjek om du har elvarme

2. Tjek om du allerede har nedsat elafgift

3. Tjek om din bolig opfylder betingelserne i BBR

4. Kontakt dit elselskab og få evt. skema

5. Få skema godkendt hos kommunen

6. Returner skema til dit elselskab