Sådan får du jordvarme

Hvis du ønsker at etablere et anlæg til jordvarme, skal du i langt de fleste tilfælde have en tilladelse fra Rudersdal Kommune.

Jordvarmeanlæg kan enten være et horisontalt (vandret) eller et vertikalt (lodret) anlæg.

Søg om jordvarme: Horisontalt / jordslanger Søg om jordvarme: Vertikalt / boringer

Regler for tilladelse til jordvarme

Reglerne er, at i den største del af kommunen skal borgerne være tilsluttet enten fjernvarme eller naturgas. Tilslutningspligten træder i kraft, når der bygges nyt hus, eller hele varmesystemet udskiftes.

I områder med naturgas kan der ansøges om dispensation for tilslutningspligten for tilslutningspligten til at købe en varmepumpe. Hvis du bor i et område med tilslutningspligt til naturgas, er dispensationen en del af tilladelsen til jordvarme. Du kan læse mere om tilslutningspligt ‌her.

Skriv din adresse og husnummer i feltet herunder for at se om der er tilslutningspligt og til hvilken type.

 

Mere om jordvarmeanlæg

Når du søger om jordvarme
Krav, du skal opfylde
Betingelser for jordvarme
Sådan færdigmelder du dit jordvarmeanlæg
Sådan framelder du dit jordvarmeanlæg

Baggrundsinformation

Jordvarme efter Miljøbeskyttelsesloven

Vi giver tilladelse til jordvarmeanlæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr.1189 af 27/09/2016) og bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27/02/2017.

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg