Spring til indhold

Sådan får du jordvarme

Hvis du ønsker at etablere et anlæg til jordvarme, skal du i langt de fleste tilfælde have en tilladelse fra Rudersdal Kommune.

Jordvarmeanlæg kan enten være et horisontalt (vandret) eller et vertikalt (lodret) anlæg.

Søg om jordvarme: Horisontalt / jordslanger Søg om jordvarme: Vertikalt / boringer

 

Jordvarmeanlæg - læs før du køber

Baggrundsinformation

Jordvarme efter Miljøbeskyttelsesloven

Vi giver tilladelse til jordvarmeanlæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr.1189 af 27/09/2016) og bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27/02/2017.

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg