Spring til indhold

Sådan får du jordvarme

Hvis du ønsker at etablere et anlæg til jordvarme, skal du i langt de fleste tilfælde have en tilladelse fra Rudersdal Kommune.

Jordvarmeanlæg kan enten være et horisontalt (vandret) eller et vertikalt (lodret) anlæg.

Søg om jordvarme: Horisontalt / jordslanger Søg om jordvarme: Vertikalt / boringer

Regler for tilladelse til jordvarme

Der er tilslutningspligt til enten fjernvarme eller naturgas ved "ny bebyggelse" i størstedelen af Rudersdal Kommune. Det betyder, at hvis du bygger nyt, eller foretager "væsentlige ombygninger" af en eksisterende bygning samtidig med, at varmeinstallationen udskiftes, har du pligt til at tilslutte dig den for området kollektive forsyningskilde.

I nogle tilfælde vil der ikke være behov for at søge dispensation fra tilslutningspligten.

Læs mere om tilslutningspligt og i hvilke tilfælde den gælder, samt mulighed for dispensation her:

‌Tilslutningspligt til fjernvarme og naturgas‌

Skriv din adresse og husnummer i feltet herunder for at se om der er tilslutningspligt og til hvilken type.

 

Mere om jordvarmeanlæg

Baggrundsinformation

Jordvarme efter Miljøbeskyttelsesloven

Vi giver tilladelse til jordvarmeanlæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 (LBK nr.1189 af 27/09/2016) og bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27/02/2017.

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg