Spring til indhold

Pasning af sygt eller døende familiemedlem

Hvis din ægtefælle eller en nærtstående er langvarigt syg, kan du få orlov fra dit arbejde betalt af kommunen. 

Hvis din ægtefælle eller din nærtstående lider af en alvorlig og fremskreden sygdom, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte, kan du søge om plejevederlag.

Har du spørgsmål, kan du ringe til Social og Sundhed på tlf. 46 11 50 00.

Søg orlov til pleje af pårørende med alvorlig sygdom eller terminal plejeorlov nedenfor:

Søg orlov Søg om plejevederlag

Orlov

Pleje af døende

Baggrundsinformation