Spring til indhold

Pasning af sygt eller døende familiemedlem

Hvis din ægtefælle eller en nærtstående er langvarigt syg, kan du få orlov fra dit arbejde betalt af kommunen. 

Hvis din ægtefælle eller din nærtstående lider af en alvorlig og fremskreden sygdom, hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte, kan du søge om plejevederlag.

Har du spørgsmål, kan du ringe til Social og Sundhed på tlf. 46 11 50 00. 

Søg orlov Søg om plejevederlag

Orlov

Hvem kan søge om orlov?

Fire betingelser for at få orlov

Hvem bevilger orlov?

Ansættelsesperiode

Pleje af døende

Hvem kan søge?

Hvor stort er plejevederlaget for lønmodtagere?

Hvor stort er plejevederlaget for selvstændige?

Mulighed for at dele plejevederlag?

Hvor længe kan jeg få plejevederlag?

Baggrundsinformation