Ny ordning for sortering af affald

Fra midten af september 2019 skal beboere i lejligheder / rækkehuse, der deler affaldsbeholdere, sortere plast, papir, pap, glas og metal.

Fra 2020 kommer turen til villaer og rækkehuse med egen affaldsbeholder. Som grundejer får du besked i e-Boks, og du skal ikke foretage dig noget, før du modtager brevet.

Hvis du oplever problemer med tømningen af beholderne, kan du anmelde det til renovatøren herunder.

Min skraldespand er ikke tømt

Værd at vide om den nye sorteringsordning

For lejligheder/rækkehuse er det først muligt at til-/afmelde flere eller færre beholdere til sorteringsordningen ultimo 2019.

‌Find svar på dine spørgsmål om den nye sorteringsordning‌

Du kan også hente et faktaark for henholdsvis beboere i lejligheder og i villaer:

Faktaark etagebolig

Faktaark villaer

‌Information in English‌

Få besked på sms eller mail

Her kan du tilmelde dig beskedservice, så du får besked på sms eller mail dagen før, vi tømmer dine nye affaldsbeholdere til genanvendeligt affald. Du kan også vælge at få besked om, hvornår det er sidste tilmeldingsfrist til storskraldsordningen.

OBS: Du kan først tilmelde dig beskedservice, når du har modtaget de nye beholdere.

Tilmeld dig service / ret din tilmelding