Menighedsrådsvalg i Birkerød Sogn 2016

Der er valg til menighedsrådet i Birkerød Sogn tirsdag den 8. november 2016.

Enhver stemmeberettiget kan brevstemme.

I Rudersdal Kommune foregår brevafstemningen i Borgerservice i Holte fra tirsdag den 18. oktober til fredag den 4. november kl. 11 på Rådhuset, Øverødvej 2, 2840 Holte.

Brevafstemning i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op, kan du anmode om at stemme hjemmefra.

Anmod til Folkeregisteret senest torsdag den 27. oktober kl.17:

Anmod om adgang til at brevstemme hjemme

Du kan også kontakte Folkeregisteret på tlf. 46 11 13 50 eller e-mail folkeregister@rudersdal.dk.

Afstemning i hjemmet foregår onsdag den 2. november.

Brevafstemning på plejehjem og sygehus

Folkeregisteret sørger for brevafstemning på plejehjemmene. Vælgere, der er indlagt på sygehuse, kan stemme på sygehuset.