Spring til indhold

Mad- og restaffald

2022 bliver det næste store gennembrud i genanvendelsen af husholdningsaffald i Rudersdal Kommune. Inden årets udgang skal alle borgere sortere madaffald fra restaffaldet og sortere kartoner sammen med plastaffald.

Madaffald er et meget vigtigt element i de nationale målsætninger om at kunne genanvende 50 pct. af affaldet i de private husholdninger.

Samtidig kommer mad- og drikkekartoner med i genbrugsordningen - en type affald som fylder rigtig meget.

Meld dig til vores genbrugsordninger

I den forbindelse vil vi gerne opfordre til, at man i videst muligt omfang bruger kommunens genbrugsordning og tilmelder sig de ordninger, man ikke allerede benytter.

Rigtig mange har valgt at sortere plast / papir samt glas / metal, mens der til gengæld stadig er mulighed for meget mere genbrug af pap.

Du bestiller en papbeholder eller en af de andre genbrugsbeholdere ved at bruge selvbetjeningssiden ”Mit affald”, se link herunder.

Gå ind under overskriften "Ændr dine affaldstilmeldinger". Her kan du fx tilføje beholder til pap under fanen med Genbrug.

Bemærk: Det koster ikke ekstra at få genbrugsbeholderne, da de er inkluderet i det affaldsgebyr, alle husstande i forvejen betaler.

Selvbetjeningssiden Mit affald

Info om mad- og restaffald samt kartoner

Spørgsmål og svar