Spring til indhold

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat, hvis du er pensionist, modtager efterløn, delpension eller førtidspension. Det betyder, at vi indefryser din grundskyld.

Søg lån til betaling af ejendomsskat

 

Hvem kan få lån - og hvordan?

Baggrundsinformation

Du kan ikke klage

Du kan ikke klage over kommunens afgørelse til anden administrativ myndighed.

Ejendomsvurdering og ejendomsskat

På borger.dk kan du hente din ejendomsskattebillet og i det hele taget blive klogere på ejendomsvurdering, grundskyld mm.

Læs om ejendomsskat mm (borger.dk)