Spring til indhold

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i almen lejebolig og ikke har råd til at betale beboerindskud, kan du søge kommunen om et lån. Vi bevilger lån ud fra en samlet personlig og økonomisk vurdering.

Du skal vedhæfte lejekontrakt eller boligattestation i den digitale ansøgning.

Søg om lån

 

Regler for lån til beboerindskud

Baggrundsinformation

 • Loven siger

  Du kan læse, hvad loven siger om tilskud og lån til alment beboerindskud. Se Boligstøttelovens kapitel 10.

  Boligstøtteloven

  Vejledning om beboerindskudslån

  Du kan læse om reglerne for lån og garanti for lån til boligindskud i Boligstøttevejledningens kapitel 15. 

  Regler for lån og garanti for lån til boligindskud

  Klage over lån til beboerindskud?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om lån til beboerindskud, skal du klage til os inden fire uger. Vi skal så genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra vi har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Du kan ikke klage over kommunens afgørelser på kautionslån, da det er frivilligt, om kommunen yder den slags lån.

  Klageregler