Køb stativ

Du kan købe et nyt affaldsstativ gennem kommunen, hvis dit gamle stativ er gået i stykker eller trænger til udskiftning.

Det samme gælder, hvis du jævnligt har så meget mere affald, at du har brug for et ekstra affaldsstativ.

Husk at et ekstra stativ også skal tilmeldes dagrenovationsordningen. Du betaler udgiften over ejendomsskatten. Du kan også afmelde et stativ.

Køb stativ Til- eller afmeld ekstra stativ / container

Affaldsstativet koster 1.072 kr. inkl. levering. Du betaler stativet, når du får et girokort fra os.

Bruger du container i stedet for stativ, kan du som regel købe eller leje en container hos vognmænd, der indsamler affald og samtidig sælger / udlejer plasticbeholdere på hjul.

Om stativer / containere og for meget affald

Har du kun ekstra meget affald engang imellem?
Hvilken slags stativ kan du bruge?
Hvor skal affaldsstativet stå?