Køb stativ

Du kan købe et nyt affaldsstativ gennem kommunen, hvis dit gamle stativ er gået i stykker, eller du har brug for et mere.

Hvis du køber et ekstra stativ, skal du huske at tilmelde afhentning af affaldet.

Har du rotteproblemer eller vil du rottesikre din ejendom, anbefaler vi en plastbeholder. Plastbeholderen kan ikke købes gennem kommunen, men den kan og skal stadig tilmeldes tømning. Læs mere i spørgsmål og svar nederst på siden. 

Køb stativ Til- eller afmeld ekstra stativ / container

Spørgsmål til affaldsstativer og -beholdere

Hvor køber jeg et affaldsstativ?
Hvad gør jeg, hvis jeg har mere affald end der kan være i min affaldssæk?
Hvad gør jeg, hvis jeg kun ekstra affald engang imellem?
Hvilken slags stativ skal jeg bruge?
Skal jeg bruge et affaldsstativ eller en -beholder?
Hvor skal mit affaldsstativ stå?
Må jeg anlægge en nedgravet affaldscontainer?