Hvis du har fået en hjerneskade

Har du været udsat for en ulykke, sygdom, blodprop eller hjerneblødning, der har gjort skade på hjernen, kan du og dine pårørende få hjælp i kommunen.

Du kan se nedenfor, hvem du skal kontakte, afhængig af din problemstilling.

Du og dine pårørende kan altid kontakte hjerneskadekoordinator for at få råd og vejledning om hjerneskade. Er du i den erhvervsaktive alder og under 65 år, skal du kontakte hjerneskadekoordinator Maya Mørch på på tlf. 4611 3050 eller på mail: maym@rudersdal.dk

Du kan også bede din sagsbehandler om at kontakte Maya Mørch, som har mere specialiseret viden om hjerneskader.

Hvor kan du få hjælp og vejledning?

Modtager du sygedagpenge?
Er du sygemeldt og uden sygedagpenge?
Har du ikke en sagsbehandler?
Har du været indlagt og har en genoptræningsplan?
Er du i den erhvervsaktive alder?
Hjerneskadekoordinator fungerer som tovholder
Netværksgruppe og Pårørendegruppe
Er du over 65 år?

Baggrundsinformation

Vejviser til anden hjælp

Der findes en række organisationer, videnscentre og konsulentordninger, hvor du kan få viden, rådgivning og tilbud til personer med hjerneskade. Du finder dem på Socialstyrelsens hjemmeside.

Vejviser (Socialstyrelsen)

 

Er du i den erhvervsaktive alder?

Er du hjerneskaderamt og i den erhvervsaktive alder, får du tilbudt rehabilitering. Du kan læse om rehabiliteringstilbuddet