Spring til indhold

Sådan håndteres husstandens spildevand uden for kloakeret opland

På denne side kan du læse mere om kloakeringsformer og krav til afledning af spildevand fra dit hus og din grund hvis du bor uden for kloakeret opland.

Genvej for Kloakmestre: Gå til færdigmeldingsblanket for anlæg til spildevandshåndtering uden for kloakeret opland

Som grundejer har du ansvar for, at spildevandet fra din husstand afledes korrekt. Bor du i et kloakeret område, skal kloakken på din grund være tilpasset kloakeringsformen i dit område. Ligger din grund uden for et kloakeret område, kan husstandens spildevand håndteres ved hjælp af f.eks. nedsivningsanlæg, minirenseanlæg eller samletank.

Som grundejer er det dit ansvar, at den type spildevandsrenseanlæg, du har (eller vælger at etablere på grunden ved nybyg eller ombygning), lever op krav og standarder for spildevandsrensning, at anlægget er godkendt af kommunen, og at det står registreret som færdigmeldt af en kloakmester i Bolig og Bygningsregisteret (BBR).

Læs mere om krav og ansøgningsproces i fold ud menuen længere nede på siden.

Fremsøg din adresse for at se, om du bor i et kloakeret område eller uden for kloakeret område

Det vil fremgå af søgeresultatet, om du bor uden for kloakeret område og dermed ikke kan få afledt dit spildevand til kloak.

Hvis din grund ligger uden for kloakeret opland

Bor du uden for kloakeret opland har du flere muligheder for håndtering af husstandens spildevand. De mest anvendte er minirenseanlæg, samletank og nedsivningsanlæg. Nedenfor kan du læse mere om krav, etablering og om de godkendelser og skemaer, du skal bruge for at ansøge om etablering.

Krav til anlæg

Spildevandsplan, lovgivning og klimasikring af kloakkerne

 • RUDERSDAL KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2017-2021

  Spildevandsplanen beskriver, hvordan vi ønsker at håndtere spildevandet i Rudersdal Kommune. Planen er besluttet af politikerne og er en "køreplan" for kommunens administration og for kloakforsyningen. Samtidig giver planen borgerne et indblik i, hvad vi i Rudersdal Kommune allerede har sat i værk for at beskytte naturen og miljøet og ikke mindst, hvad vi agter at gøre i fremtiden. 

  Gå til Rudersdal Kommunes spildevandsplan

  LOVGIVNING

  Regler og krav til håndtering af spildevand tager udgangspunkt i

  KLIMATILPASNING AF KLOAKNETVÆRKET OVER DE NÆSTE 40 ÅR

  Mange grundejere i Rudersdal Kommune kan over de næste 30 til 40 år blive stillet i udsigt at skulle etablere separat afledning af spildevand og regnvand.

  Grundlaget for at flere grundejere i fremtiden vil blive bedt om at etablere separat afledning af regn- og spildevand er, at kloaksystemet i mange områder i Rudersdal ikke kan håndtere de mængder spildevand, nutidens boliger afleder, sammen med nutidens mængder nedbør og hyppige skybrud.

  landet regn- og spildevand løber således ud i åer og søer.  I Øverød, Holte eller Dronninggaard, vil grundejerne snart skulle at separatkloakere deres private kloak.

  Grundejerne vil få besked i deres e-Boks flere år, før de skal have etableret separatkloakering på deres grund. Du kan læse mere om klimatilpasning af kloaksystemet via nedenstående link.

  Fremtidens kloaksystem i Rudersdal

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål her på siden? Så henvend dig til Klima, Natur og Miljø pr. mail. Mærk din henvendelse med 'Spildevand uden for kloakeret opland'. Så vil din henvendelse hurtigst lande hos den rette fagmedarbejder.